5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 


11 Korrik 2007

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (OSFA), në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve (QZHDI), organizuan tryezën e dytë të përbashkët për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit. Ndërsa në tryezën e parë merrnin pjesë përfaqësues të administratës qendrore dhe lokale si dhe të Kuvendit të Shqipërisë, në këtë veprimtari morën pjesë përfaqësues të mediave të shkruara dhe vizive si dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

Debatuesit theksuan se situata aktuale në Shqipëri më lidhje me të drejtën e informimit karakterizohet nga zbatimi i dobët i ligjit 8503, nga pengesat e administratës për të mos dhënë informacion, nga defekte të vetë ligjit si dhe nga një indiferencë e theksuar e qytetarëve.

Projekti synon ndërhyrje për të bërë përmirësime ligjore në legjislacionit shqiptar nëpërmjet analizës së kuadrit ligjor për të drejtën e informimit, krahasimit të këtij kuadri me standartet ndërkombëtare, rishikimin, draftimin dhe diskutimin e paketës ligjore dhe lobim të paketës së ndryshimeve.