17 qershor 2008
Raporti i parë për monitorimin e veprimeve qeveritare për rimëkëmbjen e Gërdecit

13 qershor 2008
Prezantohet raporti i dytë për monitorimin e buxhetit të shtetit 2008

10 qershor 2008
Prezantohet projekti rajonal për lehtësimin e vizave në Ballkanin Perëndimor

6 maj 2008
Tryezë e rrumbullaktë për transparencën në arsim dhe promovimin e kodit të etikës së mësuesit

22 prill 2008
Tryezë e rrumbullaktë për monitorimin e buxhetit të shtetit

14 prill 2008
Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

29 mars 2008
Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

20 mars 2008
Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

13 mars 2008
Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

15 shkurt 2008
Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

26 janar 2008
Lobim dhe advokaci për inkurajimin e përfshirjes sociale

5 dhjetor 2007
Prezantohet projektligji “Për ndihmën juridike”

nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 


13 Qershor 2008

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë – Soros (OSFA), në bashkëpunim me grup ekspertësh të ekonomisë, Adriana Berberi, Gjergj Teneqexhiu, Selim Belortaja, Eduart Prodani, Olta Milova dhe Arieta Abazi, zhvilluan një konferencë shtypi ku u bë prezantimi i raportit të dytë i projektit “Monitorimi i buxhetit të shtetit 2008”. Ky projekt ka nisur në janar 2008 dhe do të përfundojë në prill të vitit 2009. Qëllimi i tij është bërja publike e efektivitetit të përdorimit të fondeve.

Raporti i dytë prezantoi realizimin e buxhetit të shtetit sipas ministrive dhe sektorëve prioritarë për katër mujorin e parë të vitit 2008. Sipas të dhënave të raportit vihet re një nivel i ulët në investimet publike. Kështu, në 4 muajt e parë Ministria e Punëve Publike ka arritur të kryejë vetem 13.6 për qind të investimeve vjetore me fonde të brendshme dhe 10.9 për qind të atyre me fonde të huaja, Ministria e Arsimit ka kryer 2.1 për qind të investimeve me financim nga jashtë dhe 3.3 për qind të atyre që financohen nga buxheti i shtetit. Me tregues negativë në realizimin e investimeve paraqiten gjithashtu edhe Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta si dhe Ministria e Shëndetësisë.
 
Pjesë të raportit janë gjithashtu analizat e zhvillimeve makroekonomike të 4- mujorit të parë dhe rrisqet që kërcënojnë zhvillimet e këtij viti, analiza e realizimit të treguesve fiskalë dhe problematika e realizimeve apo mos realizimeve përkatëse.

Raporti i dytë për monitorimin e buxhetit të shtetit në katër mujorin e parë të vitit 2008 gjeti pasqyrim të gjerë në kanalet televizive shqiptare, në shtypin e përditshëm si dhe iu vu në dispozicion qeverisë shqiptare, ministrive përgjegjëse, organizatave joftimprurëse dhe organizatave ndërkombëtare.

Kliko këtu për të lexuar të plotë raportin e dytë.