nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 

15 -19 tetor 2007

Një trajnim për raportimin në grup u zhvillua në Institutin Shqiptar të Medias në 15-19 tetor, me pjesëmarrjen e dhjetë gazetarëve nga media e shkruar. Gazetarët u mblodhën me qëllim që të prodhonin një suplement, i cili u botua në gazetën e përditshme "Shqip" në 20 tetor 2007. Suplementi u përqendrua në temën e regjimit të vizave me vendet e BE-së dhe lehtësimin e afërm të këtij regjimi në janar 2008.

Pjesëmarrësit punuan në skuadër dhe pasqyruan tema të ndryshme të lidhura me regjimin ekzistues të vizave, si dhe ndryshimet e pritshme. Artikujt u përqendruan në paraqitjen dhe shpjegimin e hollësishëm të marrëveshjes “Shengen” dhe pasojat e saj, ndryshimet e pritshme të gjendjes duke nisur nga janari që vjen, vështirësitë e tanishme administrore dhe financiare të regjimit të vizave, si dhe problemin e kartave të identitetit.

Me qëllim që t'i vinin në ndihmë të raportimit, dy folësa kryesorë ishin ftuar: Ditmir Bushati nga Instituti “Agenda” dhe Ilir Qorri nga “Lëvizja Europiane”. Ata u përqendruan në shpjegimin dhe diskutimin me gazetarë të Marrëveshjes “Shengen”, të Marrëveshjes për Lehtësimin e Regjimit të Vizave, si dhe standartet që duhet të  plotësojë Shqipëria për liberalizimin e regjimit të vizave. Ky projekt i mbështetur nga Fondacioni Soros u organizua nga Instituti Shqiptar i Medias dhe Instituti “Agenda”.