25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 


16 mars, 2007

Instituti Europian i Tiranës, në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare dhe me mbështetje të Fondacionit Soros, prezantuan më 16 mars :

Rezultatet e monitotimit të zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Migracionin dhe Strategjisë Kombëtare për Migracionin.

Në kushtet kur në çdo tre qytatarë shqiptarë njëri është emigrant, përballja me dukurinë e migracionit përbën një nga sfidat e mëdha për shoqërinë dhe shtetin shqiptar. Gjatë vitit 2004, Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë ka ndërmarrë hartimin dhe zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Migracionin, dokument i financuar nga Komisioni Europian ( Programi CARDS 2001 ) dhe bashkëfinancim e asistencë teknike nga Organizata Ndërkombëtare e Migrimit (IOM). Ky dokument strategjik synon të japë zgjidhje afatgjata për çështje të shumta të dukurisë së Migrimit si: Lufta kundër migracionit të paligjshëm; Emigracioni dhe zhvillimi i Shqipërisë; Përmirësimi i imazhit të emigrantëve shqiptarë jashtë vendit;Përmirësimi i shërbimeve konsullore dhe diplomatike shqiptare,; Mbrojtja e të drejtave të emigrantëve shqiptarë, etj.

Monitorimi i zbatimit të Strategjisë u bë publik gjatë një konference për shtyp ku u prezantua Raporti i Monitorimit nga ana e ekspertëve të Institutit Europian të Tiranës, në bashkëpunim me  përfaqësuesit e Ministrive dhe Institucioneve të tjera të Shtetit Shqiptar.

Gjatë konferencës u deklarua se Strategjia Kombëtare e Migracionit, nuk është një dokument statik, por dinamik, dhe ka nevojë për një monitorim të vazhdueshëm. U kërkua që: Qeveria shqiptare të mbajë një qendrim të qartë lidhur me të ardhmen e zbatimit të Strategjisë; të merren masa për një funksionim të rregullt institucional, të fuqizohen kapacitetet njerëzore dhe financiare; si dhe të nxitet më tej bashkpunimi me organizmat dhe institucionet ndërkombëtare, shoqërinë civile etj.

Ndër të dhënat statistikore të raportit përmendim:

- Nga 15 ministri dhe institute shtetërorë të përfshirë në zbatimin e Strategjisë dhe planit të veprimit, 8 prej tyre nuk kishin dijeni për ekzistencën e këtyre dokumentave strategjike.

- Nga 63 masa që duheshin zbatuar ose filluar gjatë vitit 2006:

vetëm 16 masa janë zbatuar, pra 26% e tyre.

33 masa nuk janë zbatuar, pra 53% e tyre.

- Në vëllimin e aktivitevete të parashikuara për zbatimin e këtyre masave:

vetëm 33 aktivitete javë zbatuar, pra 28% e tyre.

76 aktivitete nuk janë zbatuar, pra 64% e tyre.

 

Klikoni këtu për Raportin mbi zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Migracionin