25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 

18-20 shkurt, 2007

Gjatë zgjedhjeve lokale OSFA mbështeti projektin Numërimi paralel i votave, që përbën një risi në jetën elektorale shqiptare dhe u realizua me sukses nga ECA (Elections to Conduct Agency) në bashkëpunim me Lëvizjen MJAFT. Projekti ia arriti të informonte në kohë reale publikun shqiptar mbi rezultatet e votimit dhe të ndikonte në rritjen e transparencës zgjedhore. Vëzhgues të posaçëm në 11 qytetet kryesore të vendit transmetuan nga qendrat e numërimit të votave procesverbalet porsa ato u firmosën nga komisionerët. Ky informacion jozyrtar  përcillej në faqen përkatëse të Internetit si dhe drejtpërsëdrejti nga pjesa më e madhe e mediave televizive në vend.

Realizimi me sukses i projektit Numërimi paralel i votave ndikoi në sigurimin e disa prej standardeve zgjedhore. Falë ritmit të përpunimit e publikimit të të dhënave si dhe mbulimit të gjerë mediatik u ndikua në rritjen e transparencës, në shpejtësinë e informimit, në rritjen e presionit qytetar dhe në përgjithësi në garantimin e votës së lirë.