Buletini Informativ mbi Kuvendin në procesin e integrimit - nr. 3

Qendra e Studimeve Parlamentare në kuadër të zbatimit të projektit "Rritja e rolit të Parlamentit në procesin e integrimit përmes pjesëmarrjes legjislative dhe transparencës", mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, synon të rrisë dhe të forcojë rolin e Kuvendit të Shqipërisë në procesin e integrimit europian, si dhe promovimin e përgjegjësisë së anëtarëve të parlamentit në këtë proces përmes veprimtarisë së tyre pjesëmarrëse dhe transparente.

Me qëllim informimin e shoqërise civile dhe ndërgjegjesimin e publikut në lidhje me angazhimet dhe detyrimet e shoqërisë shqiptare në procesin e integrimit në BE, Qendra ka përgatitur buletinin informativ elektronik, fokusuar në çështjet e integrimit, ndikimit të tyre dhe përfitimet.

Në përmbajtje të Buletinit nr 3, Qershor 2012 do të gjeni:

  1. Vlerësimi i përputhshmërisë së ligjeve me acquis e BE-së  dhe roli i Kuvendit në këtë proces
  2. Raport për veprimtarinë e Komisionit të Integrimit Europian Periudha mars-maj 2012
  3. Zhvillimet Kushtetuese të Traktatit të Lisbonës në fushën e Lirisë, Sigurisë dhe Drejtësisë në nivel mbikombëtar dhe kombëtar
  4. Debati intelektual mbi Deficitin Demokratik në Bashkimin Europian
  5. Kalendari tre-javor i punimeve të Kuvendit. (11 qershor – 28 qershor 2012)

Për të shkarkuar Buletin nr 3, trokitni këtu.

Për informacione të mëtejshme, ju lutemi kontaktoni:

Qendra e Studimeve Parlamentare/Centre for Parliamentary Studies Tirana/Albania
Tel/Fax:  +355 4 4808 859      
e-mail: cps@albaniaonline.net
www.ascpdp.org
Kërko në faqe
Equality Data Initiative Meeting

The Maidan, Crimea, and the East: Evolving Human Rights Challenges in Ukraine

Women Peacebuilders in Bosnia and Herzegovina

Ukraine: The Road Ahead

Stand with Ukraine

Roma: In Search of A Balanced Image

Administrative Assistant

Tackling Corruption in Armenia with High- and Low-Tech Tools

España: Reclamación administrativa contra el ‘perfil étnico’

When Italians Were the Ones Being Called “Dirty Beggars”

Senior Program Officer

Program Officer

Administrative Assistant

Administrative Assistant

Research Assistant

Administrative Assistant

Program Officer/Senior Program Officer

Program Officer/Senior Program Officer

Intern

Program Associate

Finance Manager

Senior Communications Officer

Content Strategist

Deputy Director

Associate Director of Compensation

Program Director

Academic Capacity Development Program/Returning Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/International Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/Departmental Partner Program

Latin American Advocacy Fellowship on Drug Policy Reform

Moving Walls 22: Group Exhibition on Surveillance

Think Tank Young Professional Development Program

Document Abuses in Drug Treatment Centers

Civil Society Scholar Awards

Aryeh Neier Open Society Justice Initiative Fellowships

Statelessness Summer Course at Tilburg University

Promoting Inclusion and Participation of Minorities and Marginalized Groups in European Cities

Drug Policy and Human Rights Summer Course at Central European University

Baltimore Community Fellowships

Organizational Development Grants to Think Tanks

Disability Rights Scholarship Program

Call for Applications: Summer School in Human Rights Litigation

European Commission Internship for Young Roma University Graduates

Open Society Presidential Fellowship

Internship: Making the Most of EU Funds for Roma

Romani Women’s Fellowship

The Social Cost of the Uzbek Cotton Industry

Equality Data Initiative Meeting

The Maidan, Crimea, and the East: Evolving Human Rights Challenges in Ukraine

An Ordinary Item Tells the Story of an Extraordinary Journey

Women Peacebuilders in Bosnia and Herzegovina

Ukraine: The Road Ahead

Roma: In Search of A Balanced Image

Soros Economic Development Fund Commits Additional $15 Million for Aspada to Serve Low-Income Sector in India

How Illicit Financial Flows Drain African Economies

At the UN, New Voices Call for an End to the Drug War

Rights Groups Call for Inclusion of Civil Society at U.S.-Africa Leaders Summit

Is Press Freedom Possible in Pakistan?

Programming the Structural Funds for Roma Inclusion in 2014–20

Tackling Corruption in Armenia with High- and Low-Tech Tools

Remembering Peter Bell

The Pashtun Question: Myths, Realities, and Militancy in Afghanistan and Pakistan

Democracy Is More Than Just Holding Elections

How to Ensure Free and Fair Elections in Guinea

España: Reclamación administrativa contra el ‘perfil étnico’

How to Stop Overdose Deaths in New York

The Social Cost of the Uzbek Cotton Industry

Equality Data Initiative Meeting

The Maidan, Crimea, and the East: Evolving Human Rights Challenges in Ukraine

An Ordinary Item Tells the Story of an Extraordinary Journey

Women Peacebuilders in Bosnia and Herzegovina

Ukraine: The Road Ahead

Roma: In Search of A Balanced Image

Soros Economic Development Fund Commits Additional $15 Million for Aspada to Serve Low-Income Sector in India

How Illicit Financial Flows Drain African Economies

At the UN, New Voices Call for an End to the Drug War

Rights Groups Call for Inclusion of Civil Society at U.S.-Africa Leaders Summit

Is Press Freedom Possible in Pakistan?

Programming the Structural Funds for Roma Inclusion in 2014–20

Tackling Corruption in Armenia with High- and Low-Tech Tools

Remembering Peter Bell

The Pashtun Question: Myths, Realities, and Militancy in Afghanistan and Pakistan

Democracy Is More Than Just Holding Elections

How to Ensure Free and Fair Elections in Guinea

España: Reclamación administrativa contra el ‘perfil étnico’

How to Stop Overdose Deaths in New York

Senior Program Officer

Administrative Assistant

Democracy Is More Than Just Holding Elections

How to Stop Overdose Deaths in New York

Latin American Advocacy Fellowship on Drug Policy Reform

Austerity: A Failed Experiment on the People

Intern

To Achieve Roma Equality, Europe Must Address Health Disparities

Document Abuses in Drug Treatment Centers

Civil Society Scholar Awards

Academic Capacity Development Program/Returning Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/International Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/Departmental Partner Program

Where an Open Society Scholarship Can Take You

Keeping a Promise to Black Boys in America

Civil Society Scholar Awards

When Schools Become Targets of War

All Young People in America Deserve the Opportunity to Succeed

A New Milestone for America’s Young Men of Color

Ten Leading Foundations Join Forces to Expand Opportunity for Young Men of Color

An Ordinary Item Tells the Story of an Extraordinary Journey

Is Press Freedom Possible in Pakistan?

Does Digital Media Mean Better Media?

Moving Walls 22: Group Exhibition on Surveillance

Mapping Digital Media: Indonesia

Radical Democracy: A Video Challenge for an Open Society

Film Screening: Return to Homs

What Is “Open Access”?

Mapping Digital Media: Canada

Content Strategist