Strategjia e Fondacionit “Soros” në Shqipëri ka evoluar në përputhje me zhvillimet e shoqërisë shqiptare. Nga një institucion që ka funksionuar për një periudhë relativisht të gjatë në një rol kryesisht grantdhënës, Fondacioni është  shndërruar gradualisht në një institution që luan një rol më të drejtpërdrejtë në  tema me interes për vendin dhe shoqërinë shqiptare, duke u shndërruar kështu në një aktor  të rëndësishëm në vend. Për periudhën 2010-2011, përparësitë e fondacionit janë:
  1. Nxitja e qeverisjes së mirë dhe të reformave të integrimit në BE.
  2. Nxitja e mundësive për përfshirjen sociale.
  3. Nxitja e të drejtave të njeriut dhe shtetit të së drejtës.
Për realizimin e këtyre përparësive, Fondacioni do të synojë:
  1. Forcimin e përgjegjshmërisë së zyrtarëve ndaj publikut, ndihmesën për përmirësimin e shërbimit publik dhe rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve
  2. Dhënien e ndihmesës për progresin e Shqipërisë drejt pranimit në Bashkimi Europian
  3. Dhënien e ndihmesës për procesin e decentralizimit dhe për forcimin e sektorit të shoqërisë civile
  4. Rritjen e përfshirjes nëpërmjet aksesit të përmirësuar në arsimim dhe kujdesin shëndetësor cilësor
  5. Rritjen e mundësive për Romët
  6. Dhënien e ndihmesës për përmirësimin e statusit të grave në shoqëri dhe për të luftuar diskriminimin
Kërko në faqe
Women Peacebuilders in Bosnia and Herzegovina

España: Reclamación administrativa contra el ‘perfil étnico’

When Italians Were the Ones Being Called “Dirty Beggars”

Writing Ukraine’s Next Chapter

Does Digital Media Mean Better Media?

In France, a University for Political Engagement

Three Ways to Build Upon Roma Progress

Civil Society and the Future of Ukraine

Where an Open Society Scholarship Can Take You

Austerity: A Failed Experiment on the People

Program Officer/Senior Program Officer

Program Officer/Senior Program Officer

Program Officer

Intern

Program Assistant

Program Associate

Finance Manager

Communications Officer

Senior Communications Officer

Content Strategist

Program Officer

Associate Director of Compensation

Program Director

Academic Capacity Development Program/Returning Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/International Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/Departmental Partner Program

Latin American Advocacy Fellowship on Drug Policy Reform

Moving Walls 22: Group Exhibition on Surveillance

Think Tank Young Professional Development Program

Document Abuses in Drug Treatment Centers

Civil Society Scholar Awards

Aryeh Neier Open Society Justice Initiative Fellowships

Statelessness Summer Course at Tilburg University

Promoting Inclusion and Participation of Minorities and Marginalized Groups in European Cities

Drug Policy and Human Rights Summer Course at Central European University

Baltimore Community Fellowships

Organizational Development Grants to Think Tanks

Disability Rights Scholarship Program

Call for Applications: Summer School in Human Rights Litigation

European Commission Internship for Young Roma University Graduates

Open Society Presidential Fellowship

Internship: Making the Most of EU Funds for Roma

Romani Women’s Fellowship

Women Peacebuilders in Bosnia and Herzegovina

Is Press Freedom Possible in Pakistan?

Remembering Peter Bell

The Pashtun Question: Myths, Realities, and Militancy in Afghanistan and Pakistan

Democracy Is More Than Just Holding Elections

How to Ensure Free and Fair Elections in Guinea

España: Reclamación administrativa contra el ‘perfil étnico’

How to Stop Overdose Deaths in New York

When Italians Were the Ones Being Called “Dirty Beggars”

Writing Ukraine’s Next Chapter

Does Digital Media Mean Better Media?

In France, a University for Political Engagement

Money and Politics in America: The View from Overseas

Turning the Tide Against Torture

Three Ways to Build Upon Roma Progress

Civil Society and the Future of Ukraine

Where an Open Society Scholarship Can Take You

Austerity: A Failed Experiment on the People

Keep the Spirit of the Maidan Alive

Guatemalan Judge Faces Retaliation over Role in Genocide Trial

Women Peacebuilders in Bosnia and Herzegovina

Is Press Freedom Possible in Pakistan?

Remembering Peter Bell

The Pashtun Question: Myths, Realities, and Militancy in Afghanistan and Pakistan

Democracy Is More Than Just Holding Elections

How to Ensure Free and Fair Elections in Guinea

España: Reclamación administrativa contra el ‘perfil étnico’

How to Stop Overdose Deaths in New York

When Italians Were the Ones Being Called “Dirty Beggars”

Writing Ukraine’s Next Chapter

Does Digital Media Mean Better Media?

In France, a University for Political Engagement

Money and Politics in America: The View from Overseas

Turning the Tide Against Torture

Three Ways to Build Upon Roma Progress

Civil Society and the Future of Ukraine

Where an Open Society Scholarship Can Take You

Austerity: A Failed Experiment on the People

Keep the Spirit of the Maidan Alive

Guatemalan Judge Faces Retaliation over Role in Genocide Trial

Democracy Is More Than Just Holding Elections

How to Stop Overdose Deaths in New York

Latin American Advocacy Fellowship on Drug Policy Reform

Austerity: A Failed Experiment on the People

Program Officer

Intern

To Achieve Roma Equality, Europe Must Address Health Disparities

Document Abuses in Drug Treatment Centers

Civil Society Scholar Awards

Extreme Abuse in the Name of Drug “Treatment”

Academic Capacity Development Program/Returning Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/International Scholars Fellowship Program

Academic Capacity Development Program/Departmental Partner Program

Where an Open Society Scholarship Can Take You

Keeping a Promise to Black Boys in America

Civil Society Scholar Awards

When Schools Become Targets of War

All Young People in America Deserve the Opportunity to Succeed

A New Milestone for America’s Young Men of Color

Ten Leading Foundations Join Forces to Expand Opportunity for Young Men of Color

Is Press Freedom Possible in Pakistan?

Does Digital Media Mean Better Media?

Moving Walls 22: Group Exhibition on Surveillance

Mapping Digital Media: Indonesia

Radical Democracy: A Video Challenge for an Open Society

Film Screening: Return to Homs

What Is “Open Access”?

Mapping Digital Media: Canada

Content Strategist

Civil Society Scholar Awards