7 maj 2009
Prezantohen projektet për përballimin e pasojave pas katastrofës së Gërdecit

4 maj 2009
Publikohet raporti “Unë votoj” mbi veprimtarinë e legjislativit shqiptar

21 mars 2009
Konferencë Ndërkombëtare për sfidat e sistemit kushtetues

22 dhjetor 2008
Miratohet në Kuvend ligji i shoqërisë civile “Për ndihmën juridike”

1 nentor 2008
Monitorimi i progresit të Shqipërisë në procesin e integrimit europian

24 tetor 2008
Raporti i tretë i monitorimit të
buxhetit të shtetit

4 shtator 2008
Nxitja e bashkëpunimit midis pushtetit lokal dhe institucioneve qendrore

10 korrik 2008
Raporti i ndermjetëm i monitorimit të MSA-së

4 korrik 2008
Aprovohet transformimi i fondacionit “Besa”

27 qershor 2008
Konferencë kombëtare për çështje dhe modele të organizimit komunitar

26-27 qershor 2008
Seminar trajnues me strukturat vendore për përfitimin e fondeve të BE-së

17 qershor 2008
Raporti i parë për monitorimin e veprimeve qeveritare për rimëkëmbjen e Gërdecit

13 qershor 2008
Prezantohet raporti i dytë për monitorimin e buxhetit të shtetit 2008

10 qershor 2008
Prezantohet projekti rajonal për lehtësimin e vizave në Ballkanin Perëndimor

6 maj 2008
Tryezë e rrumbullaktë për transparencën në arsim dhe promovimin e kodit të etikës së mësuesit

22 prill 2008
Tryezë e rrumbullaktë për monitorimin e buxhetit të shtetit

14 prill 2008
Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

29 mars 2008
Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

20 mars 2008
Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

13 mars 2008
Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

15 shkurt 2008
Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

26 janar 2008
Lobim dhe advokaci për inkurajimin e përfshirjes sociale

5 dhjetor 2007
Prezantohet projektligji “Për ndihmën juridike”

nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 

21 Mars 2009

Emra të spikatur në fushën e drejtësisë, akademikë, juristë, protagonistë të politikës shqiptare, ekspertë të së drejtës kushtetuese nga Italia dhe Kosova morën pjesë në Konferencën Ndërkombëtare: “Sistemi kushtetues dhe sfidat e tij”, organizuar me rastin e dhjetë vjetorit të hartimit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e parë e zhvilluar në Shkodër do të vijojë me dy konferenca të tjera në Vlorë dhe Tiranë, në kuadër të projektit “Dhjetë vjet Kushtetutë: arritje dhe perspektiva” të kryer nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, (OSFA) në bashkëpunim me fakultetet e Drejtësisë në tri qytete kryesore të vendit.
Në Konferencë referuan prof. Rexhep Meidani, prof. Luan Omari, Prof. Fatmir Vadahi, (Zv/Rektor i Universitetit “Luigj Gurakuqi”), MA Igli Totozani, prof. Aurela Anastasi, znj. Vjollca Meçaj, prof. Niccolo Persiani, (Universiteti i Firenzes, (Itali), Prof. Beqir Sadikaj, (Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Prishtinës, Kosovë) si dhe pedagogët e fakultetit të Drejtësisë në universitetin e Shkodrës: Gaspër Kokaj, Entela Hoxhaj, Ilir Berhani, Sandër Beci, Irma Baraku, Roland Ilia, Dr.Paulina Hoti, Ilir Duhanxhiu, etj.
Pjesëmarrësit në këtë veprimtari trajtuan aspekte të rëndësishme të zbatimit të kushtetutës dhe shqetësimet që kanë dalë në funksionimin e institucioneve. Në mënyrë të veçantë patën interes problematikat e mëposhtme:

 1. Roli i kushtetues në organizimin e sistemit politik.
 2. Rendi kushtetues italian.
 3. Zhvillimet kushtetuese në Shqipëri.
 4. Parimi i ndarjes së pushteteve.
 5. Zhvillimet kushtetuese në Kosovë. 
 6. Ndryshimet kushtetuese për sistemin zgjedhor.
 7. Karakteri integrues i Kushtetutës së RSH; qendrueshmëria e vlerave të saj në kuadrin e anëtarësimit në BE.
 8. Procedurat e rishikimit të kushtetutës në RSH. Praktika.
 9. Roli i Gjykatës Kushtetuese për interpretimin e normave kushtetuese.
 10. Sistemi politik në bazë të Kushtetutës në Kosovë.
 11. Garantimi konstitucional i lirive ekonomike në Kushtetutën e RSH-së.
 12. Konflikti i interesit në gjykimin e ligjit Nr. 10034, dt. 22/12/2008 “Për pastërtinë e figurës së funksionarëve të lartë të administratës publike dhe të të zgjedhurve”, nga Gjykata Kushtetuese.
 13. Këshilli i Ministrave në bazë të kushtetutës së RSH-së dhe ndryshimet e bëra në Kushtetutë.
 14. Pozita e Prokurorit të Përgjithshëm në Kushtetutën e RSH-së.
 15. Parimet e procesit penal dhe Kushtetuta.
 16. Garantimi konstitucional i të drejtave procedurale civile në Kushtetututën e RSH-së. 
 17. Garantimi konstitucional i  të drejtave të njeriut në Kushtetututën   e RSH-së. 

Të gjitha trajtesat dhe kumtesat u shoqëruan me debate të pjesëmarrësve, mes të cilëve studentë të drejtësisë, përfaqësues të gjykatave dhe të prokurorisë, përfaqësues të medias dhe shoqërisë civile. Në fund të këtij projekti organizatorët do të përgatisin një studim të hollësishëm si dhe do të formulojnë disa rekomandime që do iu dërgohen instancave të larta të shtetit shqiptar dhe institucioneve kushtetuese të pavarura.

Kliko këtu për të lexuar disa prej trajtesave në Konferencën Ndërkombëtare