21 mars 2009
Konferencë Ndërkombëtare për sfidat e sistemit kushtetues

22 dhjetor 2008
Miratohet në Kuvend ligji i shoqërisë civile “Për ndihmën juridike”

1 nentor 2008
Monitorimi i progresit të Shqipërisë në procesin e integrimit europian

24 tetor 2008
Raporti i tretë i monitorimit të
buxhetit të shtetit

4 shtator 2008
Nxitja e bashkëpunimit midis pushtetit lokal dhe institucioneve qendrore

10 korrik 2008
Raporti i ndermjetëm i monitorimit të MSA-së

4 korrik 2008
Aprovohet transformimi i fondacionit “Besa”

27 qershor 2008
Konferencë kombëtare për çështje dhe modele të organizimit komunitar

26-27 qershor 2008
Seminar trajnues me strukturat vendore për përfitimin e fondeve të BE-së

17 qershor 2008
Raporti i parë për monitorimin e veprimeve qeveritare për rimëkëmbjen e Gërdecit

13 qershor 2008
Prezantohet raporti i dytë për monitorimin e buxhetit të shtetit 2008

10 qershor 2008
Prezantohet projekti rajonal për lehtësimin e vizave në Ballkanin Perëndimor

6 maj 2008
Tryezë e rrumbullaktë për transparencën në arsim dhe promovimin e kodit të etikës së mësuesit

22 prill 2008
Tryezë e rrumbullaktë për monitorimin e buxhetit të shtetit

14 prill 2008
Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

29 mars 2008
Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

20 mars 2008
Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

13 mars 2008
Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

15 shkurt 2008
Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

26 janar 2008
Lobim dhe advokaci për inkurajimin e përfshirjes sociale

5 dhjetor 2007
Prezantohet projektligji “Për ndihmën juridike”

nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 

22 Dhjetor 2008

Kuvendi i Shqipërisë në 22 dhjetor 2008 me shumicë votash miratoi ligjin e propozuar nga shoqëria civile “Për ndihmën juridike”. Ky ligj ishte fryt i një projekti të realizuar nga Shërbimi Ligjor Falas, Tiranë, në bashkëpunim me Qendrën Avokatore për Gratë, Komitetin Shqiptar të Helsinkit, Zyrën për Mbrojtjen e Qytetarëve, Dhomën Kombëtare të Avokatisë, Ministrinë e Drejtësisë dhe atë të Punës, KLD-në, Prokurorinë e Përgjithshme dhe me mbështetjen e fondacionit “Soros”. Projekti synonte:
- krijimin e një sistemi të strukturuar të ndihmës ligjore;
- promovimin e këtij sistemi dhe rritjen e aksesit në drejtësi për shtresat në nevojë;
- rritjen e efikasitetit të ndihmës ligjore dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.  

Shërbimi Ligjor Falas në Shqipëri ka filluar të veprojë në vitin 1997 duke u ardhur në ndihmë shtresave në nevojë, veteranëve, invalidëve dhe të gjithë atyre personave që nuk kanë mundësi për të përballuar shpenzimet financiare në hallka të ndryshme të sistemit të drejtësisë.  Zbatimi i projektit u nda në tri faza. Në fazën e parë u zhvillua një tryezë e rrumbullaktë ku u bashkëbisedua rreth projektligjit të ri “Për ndihmën juridike”. Projektligji u hartua duke marrë për bazë praktikën dhjetë vjeçare shqiptare, ligjet e miratuara deri më tani, një raport të posaçëm të UNICEF-it si dhe rekomandimet e KE-së. Po në këtë fazë u kryen monitorime në Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, në Dhomën e Avokatisë, në Prokurorinë e Përgjithshme, në disa gjykata në Shqipëri; u organizuan vizita ekspertësh në Bosnjë dhe Rumani që kanë draftuar ligje për ndihmën juridike si dhe u përgatit një raport vlerësues.

Në fazën e dytë u kryen dy tryeza ekspertësh ku u diskutua rreth përsosjes së projektligjit, si dhe u përgatit varianti përfundimtar i tij. Në fazën e tretë u organizuan disa emisione televizive, programe të veçanta radiofonike, publikime suplementësh në media, ndërgjegjësim të opinionit publik dhe të gjitha së bashku  u finalizuan me miratimin si ligj i veçantë në Kuvendin e Shqipërisë në dhjetor 2008.

Kliko këtu për të lexuar të plotë ligjin e miratuar në Kuvendin e Shqipërisë