25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 

23 janar, 2007

Kohët e fundit, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (METE) ka hartuar një projekt-ligji për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Në këtë projekt-ligj parashikohej që regjistrimi i OFQ-ve do të kryhej, së bashku me bizneset, në Qendrën e Kombëtare të Regjistrimit dhe jo në gjykatë, sipas praktikës së ndjekur deri tani.

Ky propozim bie ndesh me nenin 46 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Shoqëria civile, nëpërmjet një grupi nismëtar të përbërë nga Fondacioni Soros, Partnerët-Shqipëri, Instituti i Studimeve Publike & Ligjore, Instituti për Nisma Ligjore, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit, ndërmori disa hapa në mbrojtje të kësaj të drejte kushtetuese. Pas takimeve me specialistë të METE, dhe një diskutimi mes shumë OJF-sh në mbarë vendin, u hartua një memorandum, që iu dorëzua më datë 23 janar Z. Eno Bozdo, Zëvendës Ministër i kësaj Ministrie. Në këtë memorandum, të mbështetur nga rreth 50 OJF të vendit, shprehet vullneti i shoqërisë civile për të mbrojtur kushtetutshmërinë e rregjitrimit në gjykatë. Argumentohet gjithashtu kërkesa për heqjen e çdo reference në lidhje me OJF-të nga teksti i projekt-ligjit “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”.

Ndërkohë METE ka njoftuar se është dakort të mos përfshijë në projekt ligj regjistrimin e ojf-ve.

Klikoni këtu për tekstin e memorandumit