25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 

18 janar, 2007

Fushata zgjedhore ka nisur në klimën e një mosbesimi të thellë të partive pjesëmarrëse ndaj njera-tjetrës. Mbështetur mbi këtë klimë dhe veçanërsisht  mbi disa eksese të ditëve të para, një numër organizatash joqeveritare dolën në publik me një Thirrjeje për tone qytetare në ligjerimin zgjedhor. Organizatat nënshkruese ishin: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Grupi Shqiptar për të Drejtat e Njeriut, Qendra për Studimet Parlamentare, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur (SOROS), Shoqata për Kulturë Demokratike,Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri, Koalicioni për Nxitjen e Pjesëmarrjes së Grave, të Rinjve dhe Minoriteteve në Politikë, Qëndra për Nisma Ligjore Qytetare, Forumi i mendimit të lire, Instituti Shqiptar per Zhvillimin e Sistemit te Zgjedhjeve.

Organiatat pjesëmarrëse u bëjnë thirrje kandidatëve “të trajtojnë çështjet që kanë të bëjnë me alternativat më të mira për të çuar përpara arritjet e deritanishme dhe zgjidhjen e problemeve për qytetarët dhe vendin”. Nga kandidatët kërkohet më tepër transparencë, konkurrim me dinjitet dhe më shumë etikë komunikimi, si një element i rëndësishëm i demokracisë.