20 mars 2008
Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

13 mars 2008
Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

15 shkurt 2008
Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

26 janar 2008
Lobim dhe advokaci për inkurajimin e përfshirjes sociale

5 dhjetor 2007
Prezantohet projektligji “Për ndihmën juridike”

nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 

25-26 Janar 2008

Nisur nga disa shqetësime të mprehta që ka shoqëria shqiptare, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, OSFA, në bashkërendim me Ministrinë e Punës dhe Ministrinë e Arsimit, ndërmorën kryerjen e projektit “Lobim dhe advokaci për hartimin e politikave dhe strategjive që mënjanojnë përjashtimin dhe inkurajojnë përfshirjen sociale”.

Veprimtaritë e projektit mbështetur nga OSFA dhe programi Lindje-Lindje, që shtrihen përgjatë një viti, synojnë sensibilizimin e qeverisë shqiptare, të dikastereve qëndrore dhe lokale, të shoqërisë civile, punëdhënësve, mediave e sindikatave për përmirësimin e gjendjes së shtresave të rrezikuara (kryesisht popullsia Rome), si dhe të japë rekomandime për më shumë efikasitet në këtë fushë.

Si fazë e parë e këtij projekti ishte organizimi në Tiranë i një seminari ballafaques dyditor ku ekspertë nga Shqipëria, Maqedonia, Bullgaria, Rumania, Kroacia, Polonia e Çekosllovakia sollën problematika dhe përvoja të arritura në përfshirjen sociale. Pjesëmarrësit në seminar rekomanduan ndryshime në legjislacionin shqiptar për shtresat në nevojë, monitorim të strategjive nëpërmjet një rrjeti të shoqërisë civile si dhe ngritjen e një agjencie kombëtare.

Faza të tjera në zbatim të projektit do të jenë shkëmbim i përvojave më të mira në përfshirjen sociale në Slloveni dhe Irlandë, inicimi i një fushate sensibilizuese për luftën ndaj varfërisë, krijimi i një konsenusi kombëtar për veprime të përbashkëta të aktorëve përgjegjës si dhe draftimi i një dokumenti politik. Përfituesit e drejtpërdrejtë të këtij projekti janë komunitetet dhe individët e rrezikuar, përfaqësues të ministrive përgjegjëse dhe të pushtetit vendor, partitë politike, mediat, biznesia dhe shoqëria civile.