8 Qershor 2009
Inicohet koalicioni i vëzhguesve vendorë me 2500 raportues për zgjedhjet

26 maj 2009
Monitorim i shpenzimeve të partive kryesore gjatë fushatës elektorale

7 maj 2009
Prezantohen projektet për përballimin e pasojave pas katastrofës së Gërdecit

4 maj 2009
Publikohet raporti “Unë votoj” mbi veprimtarinë e legjislativit shqiptar

21 mars 2009
Konferencë Ndërkombëtare për sfidat e sistemit kushtetues

22 dhjetor 2008
Miratohet në Kuvend ligji i shoqërisë civile “Për ndihmën juridike”

1 nentor 2008
Monitorimi i progresit të Shqipërisë në procesin e integrimit europian

24 tetor 2008
Raporti i tretë i monitorimit të
buxhetit të shtetit

4 shtator 2008
Nxitja e bashkëpunimit midis pushtetit lokal dhe institucioneve qendrore

10 korrik 2008
Raporti i ndermjetëm i monitorimit të MSA-së

4 korrik 2008
Aprovohet transformimi i fondacionit “Besa”

27 qershor 2008
Konferencë kombëtare për çështje dhe modele të organizimit komunitar

26-27 qershor 2008
Seminar trajnues me strukturat vendore për përfitimin e fondeve të BE-së

17 qershor 2008
Raporti i parë për monitorimin e veprimeve qeveritare për rimëkëmbjen e Gërdecit

13 qershor 2008
Prezantohet raporti i dytë për monitorimin e buxhetit të shtetit 2008

10 qershor 2008
Prezantohet projekti rajonal për lehtësimin e vizave në Ballkanin Perëndimor

6 maj 2008
Tryezë e rrumbullaktë për transparencën në arsim dhe promovimin e kodit të etikës së mësuesit

22 prill 2008
Tryezë e rrumbullaktë për monitorimin e buxhetit të shtetit

14 prill 2008
Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

29 mars 2008
Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

20 mars 2008
Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

13 mars 2008
Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

15 shkurt 2008
Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

26 janar 2008
Lobim dhe advokaci për inkurajimin e përfshirjes sociale

5 dhjetor 2007
Prezantohet projektligji “Për ndihmën juridike”

nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 

26 Maj 2009                            

Shqipëria ka hyrë në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 28 Qershorit 2009. Faktorë të brendshëm dhe të jashtëm kanë theksuar se standartet e tyre janë shumë të rëndësishëm për të ardhmen europiane të saj. Gjatë kësaj periudhe diskutimi publik është fokusuar më shumë në kartat e identitetit, listat e zgjedhësve apo të kandidatëve dhe pak vëmendje i kushtohet financimit të partive politike. Por, përpos tyre, politika është një ndër sektorët që vuan më tepër nga informaliteti financiar në Shqipëri. Megjithëse Kodi Zgjedhor siguron një akt ligjor për financimin publik dhe jopublik dhe një kornizë institucionale për  kontrollin e këtyre financimeve, në praktikë ky proces është jotransparent. Ka shumë sinjale se partitë shpenzojnë shumë më tepër para sesa shuma e që pëtfitohet nga buxheti i shtetit dhe nga kontributet private të deklaruara. Në themel, edhe pse financimet politike private janë të domosdoshme për të mbuluar kostot e drejtimit të një partie dhe fushatës së saj elektorale në një shoqëri demokratike, ato gjithashtu janë një burim korrupsioni kur bëhen në mënyrë informale.

Nisur nga kjo situatë fondacioni “Soros”, Forumi i Mendimit të Lirë dhe Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi, me mbështetjen e NED (National Endowment for Democracy), nëpërmjet një konference shtypi, prezantuan projektin për monitorimin e shpenzimeve të pesë subjekteve politike: Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, LSI-së, Partisë Republikane dhe G99. Ky projekt kryhet për herë të parë dhe do të monitorojë reklamat publike, televizive si dhe tubimet elektorale. Gjatë zbatimit të tij do të përdoren metoda të ndryshme monitorimi, përfshi dhe ato investigative, për të dokumentuar shpenzimet elektorale të partive politike. Këto të dhëna do të bashkohen dhe do të krahasohen me fondet që partitë deklarojnë se kanë përfituar nga buxheti i shtetit dhe donatorët privatë. Në përfundim do të përgatitet një studim ku jo vetëm do të identifikohen shumat reale që shpenzohen, por edhe do të sugjerohen rekomandime për strukturat vendimmarrëse për të pasur rregullim ligjor dhe monitorim më të saktë të financimit të partive politike. Përveç të dhënave të grumbulluara, ky studim do t’I krijojë mundësinë subjekteve te interesuara që të ndjekin në mënyrë dinamike shfaqjen e reklamave të të gjitha subjekteve politike dhe politikanëve në pesë televizione kryesore. Këto të dhëna do të gjenden të afishuara edhe në faqen e internetit: http://www.idramedia.com/siteok/politike.php.