25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 


28 Mars 2007

 
Forumi i Mendimit të Lire, i mbështetur nga fondacioni “Soros” dhe AMC, organizuan më 28 mars koferencën kombëtare kundër dukurisë së gjakmarrjes në vend, me temë: “Së bashku kundër gjakmarrjes”.
 

Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar prezantoi të dhëna shqetësuese mbi gjakmarrjen. Sipas tij në Shqipëri janë prekur 1376 familje në 23 rrethe, të ndara në 746 fshatra dhe 17 qytete. Numri i fëmijëve të prekur është 711 vetë, duke përfshirë moshën nga 1 deri në 18 vjeç.

Pjesëmarrësit në konferencë e konsideruan ligjin aktual si një ligj deklarativ më tepër se veprues. Gjithashtu ata vërejnë se Këshilli koordinues, i përbërë nga drejtues kryesorë të shtetit është mbledhur vetëm një herë, ndërsa sekretariati i tij nuk është krijuar ende. Për të dalë nga kjo situatë, organizatorët kanë hartuar dhe propozojnë për shqyrtim parlamentar një projektligj të ri: “Për organizimin dhe funksionimin e komitetit për parandalimin dhe luftimin e gjakmarrjes”. Ata rekomandojnë ngritjen e një strukture të përhershme qendrore, të mbështetur me struktuara të tjera në nivele qarku. Kjo do të merrte përsipër të hartonte një plan strategjik afatgjatë për të luftuar gjakmarrjen si dhe për ta parandaluar atë në të ardhmen.