22 prill 2008
Tryezë e rrumbullaktë për monitorimin e buxhetit të shtetit

14 prill 2008
Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

29 mars 2008
Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

20 mars 2008
Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

13 mars 2008
Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

15 shkurt 2008
Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

26 janar 2008
Lobim dhe advokaci për inkurajimin e përfshirjes sociale

5 dhjetor 2007
Prezantohet projektligji “Për ndihmën juridike”

nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 


29 mars 2008

Duke marrë shkas nga tragjedia e rëndë në fshatin Gërdec, Fondacioni Soros mbështeti projektin e Shërbimit Ligjor Falas, Tiranë (TLAS) dhe Qendrës Avokatore të Gruas, që synon të ofrojë disa shërbime ligjore falas per familjet e viktimave dhe të të dëmtuarve të tjerë.

Zbatimi i këtij projekti ka filluar të konkretizohet në:
- shërbimin e plotë ligjor (këshillim dhe përfaqësim në gjykatë) për familjarët e 25 viktimave të Gërdecit duke përcaktuar përgjegjësitë civile për dëmin shëndetësor, pasuror dhe moral;
- përfaqësimin në gjykatë për çelje trashëgimie për çdo familje, (minimumi 25 procese gjyqesore);
- përfaqësimin në gjykatë për kërkim shpërblimi për dëmin e jetës dhe përcaktimin e personave përgjegjës për shkaktimin e tij;
- vizita dhe takime në familjet e dëmtuara të Gerdecit;
- shërbim ligjor të lëvizshëm në fshatrat e prekura nga tragjedia;
- shërbim këshillimor në zyrat e TLAS-it për rreth 40 grup rastesh të tjera që janë dëmtuar prej tragjedisë.

Njëkohësisht janë planifikuar të kryhen edhe një sërë veprimtarish të tjera, mes të cilave edhe përgatitja e një raporti studimor për forcimin e aksesit në drejtësi të shtetasve, për respektimin e të drejtave në punë, të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, për përfitimin e shpërblimit të dëmit të shkaktuar nga mos respektimi i ligjeve si dhe nga shfrytëzimet e tjera të paligjshme në punë.