29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 


29 Mars 2007
 
 “Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit në procesin të shqyrtimit të projektligjeve” u parashtrua më 28 mars nga Qendra e Studimeve Parlamentare, në bashkëpunim me Institutin e Studimeve Bashkëkohore, mbështetur nga Fondacioni i Shoqëria së Hapur për Shqipërinë-Soros (OSFA).
           
Organizatorët paraqiten një raport mbi monitorimin e performancës legjislative të komisioneve parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë. Ata sollën gjithashtu një vështrim të procedurave të vlerësimit legjislativ në vend duke i krahasuar me praktikat e parlamenteve të vendeve të tjera.

Gjatë zbatimit të projektit, për një periudhë katër mujore, shtator - dhjetor 2006, u monitoruan disa nga mbledhjet e komisioneve parlamentare. Monitoruesit vëzhguan kohën që i kushtohej diskutimit të projektligjeve të ndryshme, pjesëmarrjen e deputetëve dhe përcjelljen e tyre në Kuvend. U vunë re shpërpjestime të mëdha në praktikat e diskutimit të projektligjeve, pjesëmarrje e ulët e deputetëve në diskutimin e tyre, dhe në disa raste, edhe mungesa e ekspertizës të përfaqësuesve të dikastereve.

Tryeza rekomandoi të respektoheshin procedurat gjatë shqyrtimit të një projektligji në Kuvend, rritjen e pjesëmarrjes së deputetëve etj. Pjesëmarrësit këshillojnë gjithashtu kryerjen e seancave dëgjimore në prani edhe të grupeve të interesit, mediave dhe shoqërisë civile; rritjen e ekspertizës për shqyrtimin e projektligjeve etj