20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 


29 qershor 2007

Kryebashkiaku i Tiranës, Z. Edi Rama, prezantoi projektin “Bashkia e Tiranës drejt standrtesh Europiane” që parashikon ndryshime strukturore, rritjen e transparencës në qeverisjen vendore dhe përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje. Projekti është mbështetur financiarisht nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë – Soros.

Megjithëse bashkia e kryeqytetit vlerësohet si modeli më i mirë i qeverisjes vendore për këto vitet e fundit, problematikat e reja të zhvillimit kërkonin një reformë rrënjësore për garantimin e standarteve më të larta, shërbime më cilësore për qytetarët dhe pjesëmarrjen e tyre në vendimmarrje të rëndësishme.

Zbatimi i projektit të ri krijon struktura të reja të drejtimit të bashkisë, mes të cilave një drejtori e planifikimit strategjik, një drejtori e buxhetimit afatmesmë dhe një sektor i koordinimit me donatorët për garantimin e financimeve të huaja. Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë krijon strukturën e re të administratorit të bashkisë, ndërsa rritja e pjesëmarjes së qytetarëve në vendimmarrje do të realizohet nëpërmjet bordit qytetar të posaçëm.

Fillimi i zbatimit të projektit do të rrisë eficencën e të zgjedhurve dhe të emëruarve kurse në rrafsh më të gjerë do të synojë rritjen e vetëdijes së qytetarëve për problemt publike, promovimin e vullnetarizmit dhe edukimin e fëmijëve me ndjenjën e bashkësisë.