25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 

30 janar, 2007

Transporti publik, cilësia dhe menaxhimi i tij, është një nga sfidat e përhershme për çdo qendër metropolitane. Në kushtet e zhvillimit intensiv të qytetit të Tiranës, u bë e domosdoshme që transporti publik, tashmë i decentralizuar, të bëhej objekt i disa fazash studimi. Ato do të evidentonin problematikat, ndjeshmërinë dhe zgjidhjet e mundshme për një shërbim publik efektiv. Në vijim të këtij procesi, Instituti për Zhvillimin e Habitatit (Co-PLAN) dhe Rrjeti për Shoqërinë e Hapur (NOSA), organizuan më 30 janar seminarin “Shërbimi i Transportit Publik në Rajonin e Tiranës”. U paraqitën gjetje dhe rezultate të nxjerra nga zbatimi i projektit mbi “Bashkëveprimi ndërkomunor në qeverisjen vendore dhe zhvillimi rajonal” dhe të dhëna nga pyetsorët me qytetarët e rajonin të Tiranës. Pjesëmarrësit, drejtues dhe specialistë nga Prefektura, Bashkia e Tiranës, Instituti i studimeve të transportit, shoqata mjedisore, etj., diskutuan mbi domosdoshmërinë e integrimit të shërbimeve publike në rajon, duke shmangur fragmentarizimin aktual. Ata vlerësuan njëzëri konceptimin dhe funksionimin e një Autoriteti Metropolitan për Tiranën, me qëllim vendosjen e standardeve të njëjtësuara në shërbim të qytetarit. Një nga përfitimet më të dukshme të kësaj do të ishte zbutja e trafikut të ngarkuar në kryeqytet dhe ulja deri në shkallën 25% e ndotjes mjedisore aktuale. Sipas studimit të CO-PLAN, me mbi 2000 të intervistuar, 60% e jopërdoruesve të transportit publik do t’i ktheheshin atij me dëshirë në rast përmirësimi. Po sipas këtij studimi, aktualisht, qytetarët humbasin 185 ditë pune në pritje të mjeteve publike dhe 1500 lekë në muaj secili për të qarkulluar me to.

Ky studim është pjesë e projekteve të NOSA-s në baskëpunim më Fondacionin e Shoqërisë së Hapur (OSFA) në kuadër të programit “Shteti ligjor dhe qeverisja e mirë”.