25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 

3 shkurt 2007

Lëvizja MJAFT! njoftoi më 3 shkurt aktivizimin e faqes së internetit Unë Votoj për Zgjedhjet Vendore 2007. Kjo është një bazë të dhënash elektronike për monitorimin e fushatës, premtimeve dhe punës së kandidatëve në konkurim për zgjedhjet vendore 2007. Ashtu si me faqen e internetit për zgjedhjet e përgjithshme të 3 korrikut 2005, Unë votoj për zgjedhjet vendore 2007 do të vëzhgojë nga afër fushatat zgjedhore të kandidatëve për kryetarë bashkie, do të sjellë të dhëna biografike, financimin e fushatave, dhe do të ndjekë mbajtjen e premtimeve pas përfundimit të zgjedhjeve. Gjithashtu parashikohet që, UnëVotoj, të monitorojë punimet e këshillave bashkiake të 13 bashkive, të botojë raporte semestrale në lidhje me premtimet parazgjedhore, zbatimin e procedurave të punimeve të këshillave bashkiake, të sjellë informacion mbi asetet e kryetarëve të bashkive.

Rëndësia e këtij projekti të mundësuar nga Fondacioni të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë-Soros (OSFA) në kuadrin e Rrjetit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (NOSA) qëndron në informimin e plotë dhe në edukimin e qytetarëve për t’u bërë realisht pjesë e çdo procesi demokratik.

Kjo bazë të dhënash mund të lexohet lehtësisht në adresën:

http://www.unevotoj.com/zgjedhjetvendore/index.php