29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 


4 Prill 2007 

Instituti Agenda, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, këshillin e agro-biznesit dhe i mbështetur nga Fondacioni SOROS, organizoi në Shkodër, tryezën e rrumbullaktë: “Përfaqësimi i fermerëve në politikëbërje dhe përafrimi me standartet europiane”.

Tryeza synonte informimin e fermerëve dhe të biznesit ushqimor mbi kushtet që duhen të plotësohen për eksportimin e prodhimeve të tyre në BE. Gjithashtu u bë publike një broshurë praktike për sensibilizimin e fermërëve shqiptarë në përballimin e kostove të prodhimit si pasojë e liberalizimit tregjeve.

Në fund përfaqësues të Kuvendit, të ministrisë së Bujqësisë, të këshillit të agro-biznesit dhe të shoqatave të fermerëve nënshkruan një memorandum mirëkuptimi. Palët nënshkruese u angazhuan të përdorin të gjithë kuadrin normativ dhe institucional për shkëmbimin e informacionit, njohjen e stadarteve europiane si dhe për përfshirjen e fermerëve në politikat e zhvillimit bujqësor të vendit.