5 dhjetor 2007
Prezantohet projektligji “Për ndihmën juridike”

nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 

5 dhjetor 2007

Ekspertë shqiptarë dhe të huaj kanë marrë pjesë në tryezën e rrumbullaktë për diskutimin e projektligjit “Për ndihmën juridike”, në bazë të një projekti të Shërbimit Ligjor Falas (TLAS) të mbështetur nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, Soros, Ambasada Amerikane në Tiranë dhe Komiteti Suedez i Helsinkit.

Shërbimi ligjor falas në Shqipëri ka filluar të veprojë në vitin 1997 duke u ardhur në ndihmë shtresave në nevojë, veteranëve, invalidëve dhe të gjithë atyre personave që nuk kanë mundësi për të përballuar shpenzimet financiare në hallka të ndryshme të sistemit të drejtësisë. Projektligji “Për ndihmën juridike” është hartuar duke marrë për bazë këtë praktikë dhjetë vjeçare, ligjet e miratuara deri më tani, një raport të posaçëm të UNICEF-it si dhe rekomandimet e KE-së.

Diskutimi i këtij projektligji do të vazhdojë më tej me grupet e interesit, organizatat jofitimprurëse në fushën e të drejtave të njeriut, me ekspertë dhe drejtues të ministrisë e Drejtësisë, me Dhomën Kombëtare të Avokatisë, me të gjitha grupet parlamentare duke u finalizuar në një ligj të veçantë në Kuvendin e Shqipërisë.

klikoni këtu për projektligjin “Për ndihmën juridike” në format PDF