Me shndërrimet e reja që ka ndërmarë OSFA, mundësitë tuaja të aplikimit përqendrohen në dy drejtime:

  1. Bursa studimore dhe kërkimore
  2. Aplikimet në projekte dhe konkurse shpallen nëpërmjet njoftimeve të botuara në shtyp ose elektronikisht në faqen e OSFA-së. Aktualisht ju keni hapërsirë aplikimi dhe konkurimi me projekte në: