29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 


25 Qershor 2007

Fondacioni Soros, në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve (QZHDI), organizuan tryezën e përbashkët për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit.

Prej 8 vjetësh Shqipëria ka miratuar ligjin 8503 për të drejtën e infomimit, por funksionimi i tij lë mjaft për të dëshiruar. Në të gjithë treguesit, si volumi i kërkesave për informim dhe informacionit të dhënë, shpërndarja aktive e informacionit në lidhje me politikat publike dhe roli i sistemit të informimit në përgjithësi në zhvillimin e një demokracie pjesëmarrëse, vendi ynë mbetet pas standarteve europiane dhë më poshtë se mesatarja e rajonit ballkanik.

Këto shqetësime janë shtuar edhe nga disa dobësi e mungesa të kuadrit ligjor të së drejtës së informimit, i cili ka mbetur i pandryshuar që prej vitit 1999. Nisur nga këto problematika, NOSA dhe QZHDI propozojnë një riformulim të ligjit mbi të drejtën e informimit, si një nevojë e Qeverisë, e pushtetit gjyqësor, e medias dhe e shoqërisë civile.  

Kliko këtu për ndryshimet që propozohen në ligjin mbi të drejtën e informimit