Menaxhimi i strukturave universitare shqiptare ka shfaqur vështirësi dhe probleme të shumta gjatë viteve të fundit. Procesi i fitimit të shkallëzuar të autonomisë universitare nuk u shoqërua me rritjen dhe forcimin e kapaciteteve menaxhuese të tyre. Rregjistrimet e të dhënave të studentëve që nga kurrikula e tyre e deri te notat përkatëse për çdo provim vazhojnë të kryhen në mënyrë manuale dhe joefektive. Vendimet e këshillave nuk publikohen askund. Kjo sjell moskoordinim të vazhdueshëm për të gjithë dhe i le shteg formave të korrupsionit.

Nisur nga këto shqetësime, OSFA në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Ekonomisë ndërmorri hartimin dhe financimin e ngritjes së një rrjeti të plotë informatizimi të fakultetitin në të gjitha nivelet. Në të gjitha sekretaritë do të instalohet një bazë të dhënash e përbashkët e cila do të lehtësojë qarkullimin e çdo informacioni për të gjithë të interesuarit dhe veçanërisht për studentët. Ata nuk do të presin pafundësisht për t'u njohur me rezultatet e tyre në provime. Ata do të mund të printojnë listat e notave dhe kurrikulën e tyre të personalizuar në çdo kohë, falë një kodi personal të përhershëm. Gjithashtu, sekretaritë do ta kenë më të lehtë të hartojnë dhe të shpërndajnë dokumentacionin e rregjistrimeve, të moduleve dhe të provimeve. Ky projekt është ende në proces dhe është cilësuar si një nga hapat e sigurt drejt implementimit të Deklaratës së Bolonjës. Ai do të shërbejë më pas si model pilot për të gjitha strukturat e tjera universitare.