22 dhjetor 2008
Miratohet në Kuvend ligji i shoqërisë civile “Për ndihmën juridike”

1 nentor 2008
Monitorimi i progresit të Shqipërisë në procesin e integrimit europian

24 tetor 2008
Raporti i tretë i monitorimit të
buxhetit të shtetit

4 shtator 2008
Nxitja e bashkëpunimit midis pushtetit lokal dhe institucioneve qendrore

10 korrik 2008
Raporti i ndermjetëm i monitorimit të MSA-së

4 korrik 2008
Aprovohet transformimi i fondacionit “Besa”

27 qershor 2008
Konferencë kombëtare për çështje dhe modele të organizimit komunitar

26-27 qershor 2008
Seminar trajnues me strukturat vendore për përfitimin e fondeve të BE-së

17 qershor 2008
Raporti i parë për monitorimin e veprimeve qeveritare për rimëkëmbjen e Gërdecit

13 qershor 2008
Prezantohet raporti i dytë për monitorimin e buxhetit të shtetit 2008

10 qershor 2008
Prezantohet projekti rajonal për lehtësimin e vizave në Ballkanin Perëndimor

6 maj 2008
Tryezë e rrumbullaktë për transparencën në arsim dhe promovimin e kodit të etikës së mësuesit

22 prill 2008
Tryezë e rrumbullaktë për monitorimin e buxhetit të shtetit

14 prill 2008
Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

29 mars 2008
Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

20 mars 2008
Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

13 mars 2008
Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

15 shkurt 2008
Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

26 janar 2008
Lobim dhe advokaci për inkurajimin e përfshirjes sociale

5 dhjetor 2007
Prezantohet projektligji “Për ndihmën juridike”

nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   
 

Programi i Bursave te Institutit te  Shoqerise se Hapur  New York (NSP) njofton per hapjen e aplikimeve per bursat Global Supplementary Grant Program (GSGP) per vitin akademik  2009 – 2010.  GSGP ofron bursa plotesuese per vende nga Evropa Lindore dhe Qendrore, Ish-Bashkimi Sovjetik dhe Mongolia.  Qellimi i ketij programi eshte te ndihmoje studentet qe jane duke ndjekur studime doktorature ne Shkencat Humane dhe Sociale ne nje universitet te akredituar ne Azi, Australi, Europe, Lindje e Mesme/Afert  dhe Amerike se Veriut.

Kriteret e perzgjedhjes
Programi I Bursave GSGP eshte i vlefshem per qytetare te vendeve : Shqiperi, Armeni, Azerbaixhan, Bjellorusi, Bosnja, Kroaci, Gjeorgji, Kazakistan, Kosove, Kyrgizstan, Maqedoni, Moldavi, Mongoli, Mali i Zi, Russi, Serbi, Taxhakistan, Turkmenistan, Ukraine, dhe Uzbekistan. 

Studentet qe ndjekin studime doktorature  ne fushen e shkencave mjeksore, fizikes, kimise, teknikes , shkenca natyrore, si dhe arte nuk  mund te aplikojne per kete program. Fushat e studimit qe nuk kategorizohen per kete Program jane :

-     Administrim Biznesi/Menaxhim
-     Shkenca Kompjuterike
-     Finance/Banke/Marketing
-     Inxhinieri
-     Shkenca Natyorore (Fizike, Biologji, Kimi, etj.)
-     Matematike
-     Shkenca Mjeksore

Bursat GSGP jepen vetem per studime doktorature.  Studentet e pranuar ne nje program masteri me qellimin per te vazhduar me tej me studimet e tyre por qe nuk jane te pranur konkretisht ne nje program PhD nuk mund te konsiderohen per keto bursa.

Ju lutem kini parasysh se ky eshte nje Program Plotesues, pra nuk ofron finacim te plote. Aplikantet duhet te vertetojne se disponojne mjete financiare shtese nga burime te tjera.

Aplikimi
Per me teper detaje ne lidhje me programin dhe udhezimet per aplikim do ti gjeni ne Formularin e Aplikimit te ‘Global Supplementray Grant Program 2009-2010’. 

Formularin mund ta shkarkoni duke klikuar ketu ose ne adresen http://www.soros.org/initiatives/scholarship/focus_areas.  Aplikantet mund te aplikojne edhe online duke perdorur aplimin online ‘The Online Application System (OAS)’ tek faqja: http://www.soros.org/grants/oas.

Afatet e Aplikimit
Per studentet qe ndjekin studimet e doktoratues ne nje nga vendet: Azi, Australia, Amerika e Veriut, Lindje e Mesme, afati eshte
data 2 Prill 2009.

Per studentet qe ndjekin studimet  Phd ne  Europe, afati eshte:  8 Qershor 2009.

Aplikimet per  GSGP Amerika e Veriut,etj mund te dergohen ne New York te adresa si me poshte:

Global Supplementary Grant Program –Amerika e Veriut
Open Society Institute
400 W. 59th Street
New York, NY 10019
U.S.A.

Aplikimet per  GSGP Europe mund te dergohen  ne Londer te adresa si me poshte.

Global Supplementary Grant Program - Europe
Open Society Foundation
Network Scholarship Programs
Cambridge House
100 Cambridge Grove
London W6 0LE
United Kingdom

Te dy llojet e Aplikimeve (Amerike e Veriut dhe Europe) mund te dergohen gjithashtu edhe te adresa e Fondacionit Soros, Tirane.

Fondacioni Soros
Rr”Qemal Stafa”, P.120/2, Tirane
Tel: 2234621/2248213, email: ibakshevani@osfa.soros.al