29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 


30 maj 2007

Organizatat partnere të Rrjetit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (NOSA), në bashkëveprim me qeverinë shqiptare, organizuan një takim të përbashkët për të diskutuar mbi informalitetin dhe nevojën për reduktimin e tij.

Organizatorët vërejnë se dukuria e informalitetit shtrihet në shumë fusha dhe kryerja e një reforme anti-informalitet do të kërkonte një marrëveshje të gjerë politike që të sigurojë vazhdimësi dhe që të mos ndërpritet nga mandatet qeverisëse.

Për reduktimin e informalitetit organizatorët sugjerojnë rritjen e performancës së tërë sistemit ekonomik e shoqëror në vend duke zbatuar rigorozisht ligjin si dhe me përmbushjen e detyrimeve përkatëse nga biznesi, administrata shtetërore dhe drejtësia.

Rrjeti i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë vlerëson vullnetin e qeverisë për ngushtimin e informalitetit dhe angazhohet që të ofrojë ekspertizë, mbështetje e oponencë publike si dhe monitorim në procesin e zbatimit të politikave publike që janë ndërmarrë dhe po ndërmerren.