1 nentor 2008
Monitorimi i progresit të Shqipërisë në procesin e integrimit europian

24 tetor 2008
Raporti i tretë i monitorimit të
buxhetit të shtetit

4 shtator 2008
Nxitja e bashkëpunimit midis pushtetit lokal dhe institucioneve qendrore

10 korrik 2008
Raporti i ndermjetëm i monitorimit të MSA-së

4 korrik 2008
Aprovohet transformimi i fondacionit “Besa”

27 qershor 2008
Konferencë kombëtare për çështje dhe modele të organizimit komunitar

26-27 qershor 2008
Seminar trajnues me strukturat vendore për përfitimin e fondeve të BE-së

17 qershor 2008
Raporti i parë për monitorimin e veprimeve qeveritare për rimëkëmbjen e Gërdecit

13 qershor 2008
Prezantohet raporti i dytë për monitorimin e buxhetit të shtetit 2008

10 qershor 2008
Prezantohet projekti rajonal për lehtësimin e vizave në Ballkanin Perëndimor

6 maj 2008
Tryezë e rrumbullaktë për transparencën në arsim dhe promovimin e kodit të etikës së mësuesit

22 prill 2008
Tryezë e rrumbullaktë për monitorimin e buxhetit të shtetit

14 prill 2008
Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

29 mars 2008
Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

20 mars 2008
Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

13 mars 2008
Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

15 shkurt 2008
Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

26 janar 2008
Lobim dhe advokaci për inkurajimin e përfshirjes sociale

5 dhjetor 2007
Prezantohet projektligji “Për ndihmën juridike”

nëntor 2007
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

5 nëntor 2007
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

2 nëntor 2007
Mbrëmje me maturantë mbi Universitetin Amerikan në Bullgari

1 nëntor 2007
Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

18 tetor 2007
Sondazh për çështje të integrimit europian

15-19 tetor 2007
Trajnim në grup dhe suplement për integrimin europian

15 tetor 2007
Konferencë ndërkombëtare për hapësirat publike urbane në Shqipëri

12 tetor 2007
Konferencë kombëtare per privatizimet strategjike

5 tetor 2007
Propozohet projektligj i ri kundër diskriminimit

15 shtator 2007
Kërkohet dialog për ndryshimet e propozuara nga qeveria në ligjin për organizatat jofitimprurëse

14 shtator 2007
Veprimtari p ër projektin e reformës zgjedhore

3 gusht 2007
Studentët dhe jeta publike

20 korrik 2007
Debat rreth ligjeve për librin dhe për të drejtën e autorit

11 korrik 2007
Debat për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit

10 korrik 2007
Prezantohet projekti për buxhetin me pjesëmarrje

29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 
   

 

 

 

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë – Soros, fton te gjithe qytetaret shqiptare te aplikojne per Bursat OSI/FCO Chevening për periudhën 2009-2010, te finacuara nga  Instituti I Shoqerise se Hapur (Soros), Foreign and Commonwealth Office Chevening  dhe nga Universiteti i Oxford-it.
 Bursat jepen për studime pasuniversitare deri në një vit. Ato mbulojnë të gjitha taksat universitare, shpenzimet e udhëtimit dhe shpenzimet e jetesës për një person.
Jepen këto bursa:

  • Bursa kërkimore pranë Universitetit të Oksfordit

- Bursë nëntë mujore për kërkime pasuniversitare që ndihmojnë në procesin e doktoratures së kandidatit në vendin e tij. Kjo bursë jepet për kërkime në Shkencat Humanitare, Shkencat Shoqërore, ose Të Mjedisit.

  • Bursë për Master

- Burse per në Universitetin e Oksfordit. Aplikantet mund te aplikojne per nje nga masterat 1-vjecar te perfshire ne fushat: Shkencat Humanitare, Shkencat Shoqërore, dhe Të Mjedisit (me perjashtim te  kurseve qe perfshihen ne Listen “Management Studies”).
- Burse per në Universitetin e York-ut, për Master në Filozofi Politike (Ideja e Tolerancës)
Aplikantët duhet të keni rezultate të shkëlqyera akademike, një motivim të qartë se përse dëshirojnë të studiojnë, dhe një zotërim të rrjedhshëm të gjuhës angleze.

Klikoni këtu
për informacion më të zgjeruar

Klikoni këtu
për formularin e aplikimit për master ne Oxford 

Klikoni këtu
për një guidë mbi procesin e aplikimit për studime Master në Universitetin e Oksfordit


Klikoni këtu
për formularin e aplikimit për master ne York


Klikoni këtu

për formularin e aplikimit për punë kërkimore ne Oxford

 

Për detaje të mëtejshme dhe formularët e aplikimit mund të na kontaktoni në:
Rruga “Qemal Stafa”, Pallati 120/2, Tiranë.
Tel: +355 4 2234621/234223/235856,
Fax: +355 4 2235855
e-mail: ibakshevani@osfa.soros.al

Aplikimet e plotësuara duhet të sillen në zyrën e Fondacionit Soros në tre kopje (origjinale dhe 2 fotokopie të gjithë materialeve në tre zarfa të veçantë) në adresën e mësipërme,  jo më vonë se data 14 Janar 2009. Pritet që intervistat e kandidatëve që kanë kaluar përzgjedhjen e pare të mbahen midis 7 prill 2009 - 18 prill 2009. Do të merren në konsideratë vetëm kandidatët që paraqiten për këtë intervistë.