botime

Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit


13 mars 2008

Ekspertë të zgjedhur nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (OSFA) dhe Qendra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve (QZHDI), për një periudhë gjashtë mujore, punuan së bashku në përgatitjen e një numri ndryshimesh të ligjit nr. 8503, datë 30.6.1999 "Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare". Këto  ndryshime janë në përputhje me standartet më të avancuara të legjislacionit europian e më gjerë.

Drafti final erdhi si produkt i një serie diskutimesh në gjashtë takime të hapura publike me përfaqësues të administratës publike, të deputetëve të Kuvendit, të grupeve të interesit, të medias dhe shoqërisë civile, çka ka siguruar edhe një mbështetje të tyre.

Lobimi i projektligjit ka qenë një moment tjetër i rëndësishëm, i cili u realizua me takime individuale dhe të përbashkëta me deputetë të të gjitha krahëve politikë, me përfaqësues të komisionit parlamentar të informimit dhe medias, me kryetarë grupesh parlamentare si dhe me ministrin e Drejtësisë. Nje grup deputetesh nga maxhoranca dhe opozita do te ndermarrin iniciativën që projektligji të hyjë në axhendën e Parlamentit.

 
Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

Sondazh për çështje të integrimit europian

Trajnim në grup dhe suplement për
integrimin europian

Kërkohet dialog në ligjin e propozuar nga qeveria për organizatat jofitimprurëse

Veprimtari për projektin e reformës zgjedhore

Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit

Numërimi paralel i votave

Faqe intermeti e MJAFT mbi zgjedhjet vendore 2007

Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

Workshopi: “Marrëveshja e Ndërmjetme me BE-në dhe Biznesi shqiptar

Prezantim i studimit “Shqipëria dhe BE – Përfytyrime dhe Realitete”

Seminar mbi sfidat e Integrimit Europian

arkiv »

 

 

 

home