botime

Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

14 prill 2008

Përfaqësues të biznesit, të pushtetit vendor, të botës akademike dhe sidomos të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, u mblodhën në tryezën e përbashkët për promovimin e praktikave më të mira bashkëpunuese të biznesit me shoqërinë civile, organizuar nga Qendra për Nxitjen e Biznesit dhe Reformave Publike dhe të mbështetur nga fondacioni “Soros”.

Tryeza trajtoi gjerësisht nevojën e ndërtimit të marrëdhënieve më të mira midis biznesit dhe shoqërisë civile. Praktika tregon se, ndërsa është i konsoliduar roli i shoqërisë civile në mjaft probleme dhe aspekte të jetës sociale, është akoma e vështirë gjendja e rrugëve të bashkëpunimit me bisnesin dhe angazhimin e tij më gjerë se sa aktiviteti komercial.

Marrëdhëniet biznes – shoqëri civile rezultojnë më shumë si forma të filantropisë të firmave në veprimtari të tilla si kultura, sporti, arsimi dhe jo si marrëdhënie me interes reciprok. Në tryezë u sollën shembuj të bashkëpunimit në projekte si ai i USAD-it “Fostering Ethical Behavior in the Albanian Business Community”, programet rajonale të titulluara “Biznesi me fytyrë humane”, si dhe disa projekte të UNDP-së.

 

 
Tryezë e rrumbullaktë për transparencën në arsim dhe promovimin e kodit të etikës së mësuesit

Tryezë e rrumbullaktë për monitorimin e buxhetit të shtetit

Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

Sondazh për çështje të integrimit europian

Trajnim në grup dhe suplement për
integrimin europian

Kërkohet dialog në ligjin e propozuar nga qeveria për organizatat jofitimprurëse


arkiv »

 

 

 

home