botime

Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

29 mars 2008

Duke marrë shkas nga tragjedia e rëndë në fshatin Gërdec, Fondacioni Soros mbështeti projektin e Shërbimit Ligjor Falas, Tiranë (TLAS) dhe Qendrës Avokatore të Gruas, që synon të ofrojë disa shërbime ligjore falas per familjet e viktimave dhe të të dëmtuarve të tjerë.

Zbatimi i këtij projekti ka filluar të konkretizohet në:
- shërbimin e plotë ligjor (këshillim dhe përfaqësim në gjykatë) për familjarët e 25 viktimave të Gërdecit duke përcaktuar përgjegjësitë civile për dëmin shëndetësor, pasuror dhe moral;
- përfaqësimin në gjykatë për çelje trashëgimie për çdo familje, (minimumi 25 procese gjyqesore);
- përfaqësimin në gjykatë për kërkim shpërblimi për dëmin e jetës dhe përcaktimin e personave përgjegjës për shkaktimin e tij;
- vizita dhe takime në familjet e dëmtuara të Gerdecit;
- shërbim ligjor të lëvizshëm në fshatrat e prekura nga tragjedia;
- shërbim këshillimor në zyrat e TLAS-it për rreth 40 grup rastesh të tjera që janë dëmtuar prej tragjedisë.

Njëkohësisht janë planifikuar të kryhen edhe një sërë veprimtarish të tjera, mes të cilave edhe përgatitja e një raporti studimor për forcimin e aksesit në drejtësi të shtetasve, për respektimin e të drejtave në punë, të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, për përfitimin e shpërblimit të dëmit të shkaktuar nga mos respektimi i ligjeve si dhe nga shfrytëzimet e tjera të paligjshme në punë.

 

 
Tryezë e rrumbullaktë për transparencën në arsim dhe promovimin e kodit të etikës së mësuesit

Tryezë e rrumbullaktë për monitorimin e buxhetit të shtetit

Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

Sondazh për çështje të integrimit europian

Trajnim në grup dhe suplement për
integrimin europian

Kërkohet dialog në ligjin e propozuar nga qeveria për organizatat jofitimprurëse


arkiv »

 

 

 

home