botime

Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

5 nëntor 2007

Lëvizja “MJAFT” e mbështetur nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, Soros, publikoi raportin e tretë të projektit “Unë votoj” që përfshin periudhën janar – korrik 2007. Gjatë zbatimit të projektit janë monitoruar prania e deputetëve në Kuvend, respektimi rregullores së tij dhe përputhja e premtimeve elektorale me nismat ligjvënëse në sesionin e katërt parlamentar.
 
Nisur nga ballafaqimi me premtimet elektorale, raporti nënëvizon se grupi parlamentar i PD-së ka përfshirë në axhendën e vet 23 nisma ligjore, grupi parlamentar PR-së ka diskutuar 30 nisma dhe opozita asnjë të tillë. Ndërsa për mënyrën se si kanë votuar deputetët me problemet që shqetësojnë qytetarët, rezulton se janë zhvilluar 45 nisma ligjore që përbën një përmirësim krahasuar me sesionin paraardhës.
Anagazhimi i deputetëve në seaancat dhe debatet parlamentare vazhdon të jetë një problem i ndjeshëm edhe gjatë këtij sesioni parlamentar. Raporti evidenton 19 parlamentarë që nuk kanë diskutuar asnjëherë për këtë periudhë monitorimi.
Raporti është kritik për ngritjen e komisionit hetimor “Sollaku 2”, për mënyrën e kryerjes së reformës në drejtësi dhe tërheq vëmendjen për faturën e shpenzimeve të deputetëve që rezulton nga më të lartat në Europë.
Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

Sondazh për çështje të integrimit europian

Trajnim në grup dhe suplement për
integrimin europian

Kërkohet dialog në ligjin e propozuar nga qeveria për organizatat jofitimprurëse

Veprimtari për projektin e reformës zgjedhore

Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit

Numërimi paralel i votave

Faqe intermeti e MJAFT mbi zgjedhjet vendore 2007

Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

Workshopi: “Marrëveshja e Ndërmjetme me BE-në dhe Biznesi shqiptar

Prezantim i studimit “Shqipëria dhe BE – Përfytyrime dhe Realitete”

Seminar mbi sfidat e Integrimit Europian

arkiv »

 
 
 

 

home