botime

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërine është
një organizatë jofitimprurëse, pjesë e rrjetit të fondacioneve Soros, krijuar dhe financuar nga
Xhorxh Soros.

Fondacioni është themeluar në vitin 1992 për të ndihmuar hapjen e shoqërisë shqiptare, e cila sapo kishte dalë nga izolimi dhe diktatura 50 vjecare. Në themel të veprimtarisë së fondacionit qëndron koncepti i shoqërisë së hapur, sipas së cilës dija njerëzore është e paplotë dhe askush nuk e zotëron monopolin e të vërtetës.

Gjatë këtyre viteve, Fondacioni ka investuar në Shqipëri rreth 50 milionë dollarë në programe të tilla si administrata publike dhe qeverisja vendore, ligji, shoqëria civile, arsimi, kultura, rinia gruaja, shëndeti publik, reforma ekonomike etj. Përparësite strategjike të punës së Fondacionit gjate viteve të fundit kanë qënë:

• Përmirësimi i qeverisjes dhe forcimi i shtetit ligjor
• Forcimi i kohezionit social
• Shtimi i alternativave për të rinjtë
• Gjallërimi i mjedisit ekonomik

Prej vitit 1999, Fondacioni filloi të reduktojë profilin e vet si grantdhënës duke u angazhuar më shumë në inicim dhe zbatim projektesh si dhe duke u fokusuar në fushën e shoqërisë civile dhe përmirësimit të qeverisjes.

Në vitin 2003 Fondacioni nisi përgatitjen e një transformimi që u jetësua në Janar 2006. Tani Fondacioni është pjesëtar I Rrjetit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (NOSA) dhe punon kryesisht mbi baza operacionale.


 


Diskutim i ligjit të OJF-ve

Monitorimi i strategjisë kombëtare për Romët

Forcim kapacitetesh për OJF-të/advokaci dhe menaxhim financiar

Reformimi i Arsimit të Lartë Shqiptar

 


Për më tepër informacion, ju lutem vizitoni faqen tonë të internetit në adresën www.soros.al