botime

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja
qytetare në politikat publike

Më 15 maj, Lëvizja Mjaft prezantoi realizimin e plotë të projektit të saj unevotoj.com, projekt i mbështetur nga Fondacioni i Shoqerisë së Hapur - Soros. Thelbi i këtij projekti është faqja e internetit www.unevotoj.com, që synon të zgjerojë bashkëveprimin aktiv mes qytetarëve dhe të zgjedhurve të tyre në Parlamentin Shqiptar.

Të ftuar të veçantë ishin ambasadori i OSBE në Shqipëri, Z. Pavel Vacek dhe Z. Ylli Bufi, nënkryetar i Parlamentit. Z. Vacek e cilësoi këtë faqe si kontribuese të drejtpërdrejtë në forcimin e tre elementëve bazë të demokracisë: pjesëmarrja, transparenca dhe përgjegjshmëria. Z. Bufi bëri disa sygjerime si përditësimi në vazhdimësi i faqes, krijimi i forumeve on-line për pjesëmarrje aktive të qytetarëve, etj. Gjithashtu, ishin të pranishëm deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, zyrtarë të administratës së Kuvendit, aktorë të shoqërisë civile në Shqipëri, gazetarë, etj.

Për më shumë 

Veprimtari për projektin e reformës zgjedhore

Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit

Numërimi paralel i votave

Faqe intermeti e MJAFT mbi zgjedhjet vendore 2007

Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

Workshopi: “Marrëveshja e Ndërmjetme me BE-në dhe Biznesi shqiptar

Prezantim i studimit “Shqipëria dhe BE – Përfytyrime dhe Realitete”

Seminar mbi sfidat e Integrimit Europian

Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 
 
 

 

home