botime

Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit


25 Qershor 2007

Fondacioni Soros, në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve (QZHDI), organizuan tryezën e përbashkët për disa ndryshime në ligjin mbi të drejtën e informimit.

Prej 8 vjetësh Shqipëria ka miratuar ligjin 8503 për të drejtën e infomimit, por funksionimi i tij lë mjaft për të dëshiruar. Në të gjithë treguesit, si volumi i kërkesave për informim dhe informacionit të dhënë, shpërndarja aktive e informacionit në lidhje me politikat publike dhe roli i sistemit të informimit në përgjithësi në zhvillimin e një demokracie pjesëmarrëse, vendi ynë mbetet pas standarteve europiane dhë më poshtë se mesatarja e rajonit ballkanik.

Këto shqetësime janë shtuar edhe nga disa dobësi e mungesa të kuadrit ligjor të së drejtës së informimit, i cili ka mbetur i pandryshuar që prej vitit 1999. Nisur nga këto problematika, NOSA dhe QZHDI propozojnë një riformulim të ligjit mbi të drejtën e informimit, si një nevojë e Qeverisë, e pushtetit gjyqësor, e medias dhe e shoqërisë civile.  

Kliko këtu për ndryshimet që propozohen në ligjin mbi të drejtën e informimit

 Kërkohet dialog në ligjin e propozuar nga qeveria për organizatat jofitimprurëse

Veprimtari për projektin e reformës zgjedhore

Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit

Numërimi paralel i votave

Faqe intermeti e MJAFT mbi zgjedhjet vendore 2007

Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

Workshopi: “Marrëveshja e Ndërmjetme me BE-në dhe Biznesi shqiptar

Prezantim i studimit “Shqipëria dhe BE – Përfytyrime dhe Realitete”

Seminar mbi sfidat e Integrimit Europian

arkiv »

 
 
 

 

home