botime
Rrjeti i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë – NOSA - është bashkësi e 8 organizatave joqeveritatre dhe jofitimprurëse shqiptare.

Në bazë të këtij rrjeti qëndrojnë vlera te shoqërisë së hapur, si:

  • shteti demokratik i bazuar në ligj;
  • respekti për të drejtat e njeriut, pakicat, shtresat e margjinalizuara dhe diversitetin e mendimeve;
  • një shoqëri civile vitale që mbështet monitorimin e qeverisjes dhe ndarjen e pushteteve;
  • ekonomi tregu në të cilën biznesi dhe qeveria janë të ndara;

NOSA u bë funksionale në Janar 2006, pas një periudhe 2 vjeçare përgatitjesh. Burimet kryesore financiare i merr nga Instituti i Shoqërisë së Hapur (OSI) themeluar nga Xhorxh Soros, nëpërmjet Fondacionit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (OSFA).

NOSA synon të ndikojë formulimin e vizioneve strategjikë të zhvillimit të vendit, hartimin e politikave publike dhe mbështetjen e veprimeve qytetare për sendërtimin e tyre.

Kjo gjë realizohet nëpërmjet angazhimit
të rrjetit si:

  • katalizator për hartimin e politikave publike;
  • avokati dhe krijim grupesh presioni duke synuar pjesëmarrjen qytetare;
  • ndërmjetësim midis aktorëve me interesa në krijimin e politikave publike;

Për nga mënyra e funksionimit, rrjeti është kryesisht operacional me një komponent të reduktuar grantdhënieje.
Aprovohet transformimi i fondacionit “Besa”

Seminar trajnues me strukturat vendore për përfitimin e fondeve të BE-së

Tryezë e rrumbullaktë për transparencën në arsim dhe promovimin e kodit të etikës së mësuesit

Tryezë e rrumbullaktë për monitorimin e buxhetit të shtetit

Promovohen praktikat bashkëpunuese midis biznesit dhe shoqërisë civile

Shërbim ligjor falas për banorët e Gerdecit

Mbështetje për të shpërngulurit e tragjedisë së Gërdecit

Lobim për ligjin mbi të drejtën e informimit

Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

Sondazh për çështje të integrimit europian

Trajnim në grup dhe suplement për
integrimin europian

Kërkohet dialog në ligjin e propozuar nga qeveria për organizatat jofitimprurëse


arkiv »

 


 

 

home