botime

Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

30 maj 2007

Organizatat partnere të Rrjetit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (NOSA), në bashkëveprim me qeverinë shqiptare, organizuan një takim të përbashkët për të diskutuar mbi informalitetin dhe nevojën për reduktimin e tij.

Organizatorët vërejnë se dukuria e informalitetit shtrihet në shumë fusha dhe kryerja e një reforme anti-informalitet do të kërkonte një marrëveshje të gjerë politike që të sigurojë vazhdimësi dhe që të mos ndërpritet nga mandatet qeverisëse.

Për reduktimin e informalitetit organizatorët sugjerojnë rritjen e performancës së tërë sistemit ekonomik e shoqëror në vend duke zbatuar rigorozisht ligjin si dhe me përmbushjen e detyrimeve përkatëse nga biznesi, administrata shtetërore dhe drejtësia.

Rrjeti i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë vlerëson vullnetin e qeverisë për ngushtimin e informalitetit dhe angazhohet që të ofrojë ekspertizë, mbështetje e oponencë publike si dhe monitorim në procesin e zbatimit të politikave publike që janë ndërmarrë dhe po ndërmerren.
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit

Numërimi paralel i votave

Faqe intermeti e MJAFT mbi zgjedhjet vendore 2007

Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

Workshopi: “Marrëveshja e Ndërmjetme me BE-në dhe Biznesi shqiptar

Prezantim i studimit “Shqipëria dhe BE – Përfytyrime dhe Realitete”

Seminar mbi sfidat e Integrimit Europian

Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

arkiv »

 
 
 

 

home