botime

Pasaporta e Stabilizim Asocimit

pasaportaIntegrimi Europian i Shqipërisë është një nga tri fushat prioritare te NOSA-s. Një strategji afatmesme (2006-2008) synon, mes të tjerash, të qartësojë për publikun objektivat themelore të procesit të integrimit. Një mjet për kryerjen e këtij misioni është edhe botimi i fundit i Qendrës Europiane, anëtare e NOSA-s, me titullin kuptimplotë Pasaporta e Stabilizim Asocimit.

Ky projekt u koncepua në formën e një botimi të shtypshkruar dhe elektronik. Në të parashtrohet për publikun e gjerë platforma e procesit të Asocim Stabilizimit, tërësia e marrëveshjeve kryesore që do të kryhen mes institucioneve. Ndër më të rëndësishmet paraqiten:

  • Reformat dhe proceset politike shqiptare në kuadër të partneritetit europian;
  • Respektimi më i plotë i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore të tij;
  • Bashkëpunimi rajonal;
  • Shkëmbimi i lirë tregtar dhe standartet europiane të produkteve;
  • Punësimi dhe të drejtat rreth tij;
  • Lëvizja e lirë, etj.

Klikoni këtu për të shkarkuar pasaportën në formatin PDF 


Gazeta “Europa”


Monitorim i procesit të stabilizim asocimit në Shqipëri

Pasaporta e Stabilizim Asocimit