botime

Prezantimi i Raporti monitorues Unevotoj, janar-korrik 2006

Lëvizja MJAFT prezantoi më 10 tetor Raportin e Projektit “Unevotoj” për periudhën janar-korrik 2006, projekt i mbështetur nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur - Soros. I nisur një vit më parë gjatë fushatës zgjedhore parlamentare ai synon monitorimin sistematik dhe analitik të Kuvendit të Shqipërisë dhe të pushtetit vendor. Rezultatet e monitorimit gjashtëmujor të Kuvendit janë bërë publike në formë elektronike dhe të shtypur. Gjatë prezantimit, Erion Veliaj, drejtor ekzekutiv i lëvizjes MJAFT, cilësoi ndër të tjera se për Lëvizjen Mjaft demokracia është e praktikueshme çdo ditë dhe jo një herë në katër vjet. Në raport, përveç monitorimit të seancave të parlamentit janë kryer dhe krahasime me programet elektorale të partive dhe nivelin e realizimit të tyre në kuadër të iniciativave ligjore, të ardhurat e deputetëve dhe evoluimi i tyre në kohë, prania e deputetëve, zbatimi i rregullores së parlamentit, etj. Ndër të dhënat kryesore veçojmë:

  • PD ka arritur të përqasë me premtimet zgjedhore vetëm 22 nga 115 nismat ligjore;
  • PS ka arritur 32 nisma por asnjëra e propozuar nga grupi parlamentar socialist;
  • Parlamenti shqiptar është i vetmi në Evropë që i siguron secilit deputet nga një automjet dhe nga një shofer personal;
  • Në parlamentin shqiptar ka tri herë më shumë ish-policë nga të diplomuar në shkenca politike;
  • Gratë përbëjnë vetëm 7% të deputetëve në Kuvend, pra më pak se në çdo vend tjetër në Evropë.

Klikoni këtu për të shkarkuar një kopje të raportit në formatin PDF
Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 

 

home