botime

 Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Instituti i Dialogut Publik& Komunikimit, Instituti Shqiptar i Medias dhe Qendra e Kulturës Bashkëkohore në Barcelonë, me mbështetjen e Fondacionit Soros dhe të Amdasadës Spanjolle, organizuan më 16 shtator dabatin me temë: Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesë. Në këtë dabat, ishin ftuar të diskutonin rreth sfidave dhe përvojave moderne të shoqërive post-traumatike personalitete të mirënjohura si Josep Ramoneda, Prof. Paul Garde, Kepa Aulestia, Veton Surroi, etj.  Të ftuarit dhe organizatorët e debatit, zotërinjtë Piro Misha, Remzi Lani dhe Bashkim Shehu, diskutuan nga këndvështrime të ndryshme rreth mundësisë ose pamundësisë së harresës historike, raportin e shumësisë së të vërtetave historike, kujtesës kolektive dhe modifikimit të vazhdueshëm të saj, mundësitë reale të procesit të faljes kolektive, procesin e katarsisit dhe të mea culpa-s.

Në debat, pati një pjesëmarrje të larmishme nga bota politike, akademike dhe mediatike mbarëshqiptare.
Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 

 

home