botime

MJAFT në një tryezë të
rrumbullaktë mbi KKRT dhe RTSH

24 Shkurt 2006

Lëvizja MJAFT, së bashku me shumë personalitete të medias, gazetarë dhe pjesëtarë të tjerë të shoqërisë civile në Shqipëri, organizuan më 24 shkurt një tryezë të rrumbullakët. Aty u shprehën shqetësimet mbi ndryshimet që do të sjellë projekt-ligji për ndryshimin e ligjit "Për Radion dhe Televizionin Publik e Privat në Republikën e Shqipërisë" në funksionimin e KKRT dhe RTSH. Projekt-ligji, i hartuar pa përfshirjen e grupeve të interesit dhe aktorëve në fushën e medias dhe shoqërisë civile, rezultoi se rrezikon të krijojë një KKRT dhe një Këshill Drejtues të RTSH të pabalancuar dhe politikisht të varur.

Për këto arsye, MJAFT së bashku me institucionet mediatike, gazetarë dhe shoqërinë civile në Shqipëri i bëri thirrje Qeverisë, Kuvendit të Shqipërisë dhe Komisioneve Parlamentare që aprovimi i këtij projekt-ligji të pezullohet. Ata kërkuan që ndërkohë të fillojë procesi i konsultimit me grupet e interesit dhe shqyrtimi i alternativave të funksionimit të këtyre institucioneve të rëndësishme për demokracinë në Shqipëri.

Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 
 
 

 

home