botime

Faqe intermeti e MJAFT mbi zgjedjet vendore 2007


3 shkurt 2007

Lëvizja MJAFT! njoftoi më 3 shkurt aktivizimin e faqes së internetit Unë Votoj për Zgjedhjet Vendore 2007. Kjo është një bazë të dhënash elektronike për monitorimin e fushatës, premtimeve dhe punës së kandidatëve në konkurim për zgjedhjet vendore 2007. Ashtu si me faqen e internetit për zgjedhjet e përgjithshme të 3 korrikut 2005, Unë votoj për zgjedhjet vendore 2007 do të vëzhgojë nga afër fushatat zgjedhore të kandidatëve për kryetarë bashkie, do të sjellë të dhëna biografike, financimin e fushatave, dhe do të ndjekë mbajtjen e premtimeve pas përfundimit të zgjedhjeve. Gjithashtu parashikohet që, UnëVotoj, të monitorojë punimet e këshillave bashkiake të 13 bashkive, të botojë raporte semestrale në lidhje me premtimet parazgjedhore, zbatimin e procedurave të punimeve të këshillave bashkiake, të sjellë informacion mbi asetet e kryetarëve të bashkive.

Rëndësia e këtij projekti të mundësuar nga Fondacioni të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë-Soros (OSFA) në kuadrin e Rrjetit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (NOSA) qëndron në informimin e plotë dhe në edukimin e qytetarëve për t’u bërë realisht pjesë e çdo procesi demokratik.

Kjo bazë të dhënash mund të lexohet lehtësisht në adresën:

http://www.unevotoj.com/zgjedhjetvendore/index.php

Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit

Numërimi paralel i votave

Faqe intermeti e MJAFT mbi zgjedhjet vendore 2007

Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

Workshopi: “Marrëveshja e Ndërmjetme me BE-në dhe Biznesi shqiptar

Prezantim i studimit “Shqipëria dhe BE – Përfytyrime dhe Realitete”

Seminar mbi sfidat e Integrimit Europian

Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

arkiv »

 

 

home