botime

Seminar mbi sfidat e Integrimit Europian

6 – 10 nëntor

Gjatë javës së dytë të nëntorit, Qendra Europiane organizoi në mjediset e Hotel “President” në Tiranë seminarin «Sfidat e Integrimit Europian ». Ky seminar ishte pjesë e një vargu aktivitetesh të zhvilluara në kuadrin e inciativave në mbështetje të procesit të integrimit të Shqipërisë, mbështetur nga NOSA (Rrjeti i shoqërisë së hapur në Shqipëri).

Seminari mblodhi sëbashku kryesisht përfaqësues të administratës publike, të cilët lidhen drejtpërsëdrejti me mekanizmat e procesit të integrimit. Nënpunës të ministrive të bujqësisë, drejtësisë, transportit, integrimit, etj, punuan rreth tematikave të veçanta që u trajtuan gjatë orëve akademike si : çështje të aspektit ekonomik dhe ligjor të Integrimit, përshtatja e bujqësisë ndaj standardeve europiane, etj.
Në fund të seminarit, Qendra Europiane ftoi ambsadorin spanjoll Z.Manuel Montobbio, i cili prezantoi procesin integrues të Barcelonës si një shembull të sukseshëm të bashkëpunimit rajonal. Gjithashtu Z. Carlo Natale, zëvendës-ambasador i Delegacionit të Komisionit Europian, foli për rolin e administratës publike në thithjen efektive të fondeve të Bashkimit Europian për vendet që janë kandidate të mundshme.

Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit

Numërimi paralel i votave

Faqe intermeti e MJAFT mbi zgjedhjet vendore 2007

Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

Workshopi: “Marrëveshja e Ndërmjetme me BE-në dhe Biznesi shqiptar

Prezantim i studimit “Shqipëria dhe BE – Përfytyrime dhe Realitete”

Seminar mbi sfidat e Integrimit Europian

Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

arkiv »

 

 

home