botime

Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

21 tetor 2006

Procesi i statusit final të Kosovës, i pritur të përfundojë brenda vitit 2006, është vënë përsëri në fokus gjatë një konference ndërkombëtare më 21 tetor në Tiranë. Konferenca “Statuti final i Kosovës dhe Siguria në Ballkan”, e organizuar nga Institutit të Studimeve Ndërkombëtare (ISN), mblodhi së bashku studiues, politikanë, akademikë nga Ballkani, Shtetet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit të OKB-së, Bashkimi Europian, Grupi i Kontaktit dhe homologët e tyre shqiptarë. I ftuar ishte edhe Ministri Shqiptar i Punëve të Jashtme, Zoti Besnik Mustafaj. Ai theksoi veçanërisht mosshtyrjen e negociatave për statusin përfundimtar të Kosovës, dhe rëndësinë e një procesi aktiv negocimi.

Të vetëdijshëm se progresi i negociatave dhe modalitetet e statusit final do të ndikojnë të ardhmen e Kosovës dhe sigurinë në rajon, pjesëmarrësit diskutuan rreth disa prej sfidave të ardhshme në këtë proces. Diskutimet u përqëndruan në tri këndvështrime: a) pikëpamjet e aktorëve ballkanikë për statusin final të Kosovës; b) pikëpamjet e komunitetit ndërkombëtar për statusin final të Kosovës; c) Problematikat e qeverisjes demokratike dhe ekonomisë së tregut pas zgjidhjes së statusit final të Kosovës.


Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

Analizë për transportin
publik në Tiranë

Trainim për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të OJF-ve

Unevotoj.com dhe pjesëmarrja qytetare
në politikat publik

Trainim për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve

Workshop mbi Autonominë Universitare

Tryeza e rrumbullakët
"Politikat antikorrupsion dhe respektimi i të drejtave të njeriut"

Botimi i Gazetës Europa

Debat publik mbi përmirësimin e situatës Mjedisore në Shqipëri

MJAFT në një tryezë të rrumbullakët mbi KKRT dhe RTSH

të reja »

 
 
 

 

home