botime

Kërkohet dialog në ligjin e propozuar nga qeveria për organizatat jofitimprurëse

15 shtator 2007

Një grup organizatash jofitimprurëse kërkuan shtyrjen e diskutimit të projektligjit për “Për një ndryshim në ligjin për organizatat jofitimprurëse” qe ishte planifikuar të kalonte në Parlament në datën 17 shtator.

Kërkesa, nënshkruar nga Fondacioni “Soros”, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri, CANGO Albania, Co-Plan, Partnerët-Shqipëri dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit, kërkon që ky projektligj të konsultohet praprakisht me përfaqësuesit e shoqërisë civile në Shqipëri. Që prej një viti, një grup organizatash të shoqërisë civile dhe ekspertë të pavarur po punojnë për të paraqitur disa ndryshime në ligjin për OJF-të.

Letra i drejtohet kryesisë së Kuvendit dhe kryetarëve të grupeve parlamentare dhe shpreh shqetësim per kufizimin drastik të burimeve të financimit të OJF-ve si dhe për tendenca kontrolli e presioni nga ana e qeverisë.

Kliko këtu për të lexuar letrën

 
Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

Sondazh për çështje të integrimit europian

Trajnim në grup dhe suplement për
integrimin europian

Kërkohet dialog në ligjin e propozuar nga qeveria për organizatat jofitimprurëse

Veprimtari për projektin e reformës zgjedhore

Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit

Numërimi paralel i votave

Faqe intermeti e MJAFT mbi zgjedhjet vendore 2007

Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

Workshopi: “Marrëveshja e Ndërmjetme me BE-në dhe Biznesi shqiptar

Prezantim i studimit “Shqipëria dhe BE – Përfytyrime dhe Realitete”

Seminar mbi sfidat e Integrimit Europian

arkiv »

 

 

home