botime

Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse


Nëntor 2007

Partners-Albania si pjesë e NOSA-s, ka organizuar gjashtë kurse trajnimesh për qeverisjen pjesëmarrëse dhe gjashtë kurse të tjera trajnimi për “Praktikat e qeverisjes pjesëmarrëse” në shtatë qytete të përcaktuara nga projekti “Unë mbështes qeverisjen e mirë” në Durrës, Shkodër, Gjirokastër, Vlorë, Fier, Pogradec, Elbasan dhe qytete të tjera.  Në këto sesione morën pjesë rreth 250 përfaqësues nga grupet e komunitetit, personeli i bashkisë dhe anëtarë të këshillit bashkiak. Trajnimi përbëhej prej prezantimit të disa teknikave të qeverisjes pjesëmarrëse si për shembull: komisioni këshillimor i qytetarëve, karta e rapotimit të qytetarëve, takimet e hapura dhe sesionet dëgjimore. Në pjesën më të madhe të qyteteve të përfshirë në iniciativa, grupet pjesëmarrëse preferonin përdorimin e teknikës së Komisionit Këshillues, e cili përbëhet prej krijimit të një grupi ekspertësh në një çështje specifike.

Grupet do të jenë struktura zyrtare që do të ofrojnë këshillim për anëtarët e Këshillit Bashkiak dhe Kryetarin gjatë një periudhe të caktuar kohe për t’i dhënë një zgjidhje një çështjeje të caktuar. Disa nga komisionet e sugjeruara për krijimin e grupeve të punës në trajnime (dhe për të cilin ata punojnë zakonisht) janë: Bordi i Komisionit për Krijimin e “Zyrës së Çështjeve Gjinore” në bashki, një Bord Koordinimi për Politikat e të Rinjve, Komisioni Qytetar për Turizmin dhe Çëshjtet Kulturore, Karta e Rapotimit Qytetar për vlerësimin e ofrimit të shërbimit nga bashkia, etj. Programi i trajnimit për qeverisjen pjesëmarrëse dhe teknikat pjesëmarrëse mbështeten nga OSFA - Soros.
Prezantim publik i dokumentit rekomandues për reformën zgjedhore

Kurse trajnimi për qeverisjen pjesëmarrëse

Prezantohet raporti i tretë për monitorimin e veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i angazhimeve që burojnë nga MSA

Sondazh për çështje të integrimit europian

Trajnim në grup dhe suplement për
integrimin europian

Kërkohet dialog në ligjin e propozuar nga qeveria për organizatat jofitimprurëse

Veprimtari për projektin e reformës zgjedhore

Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit

Numërimi paralel i votave

Faqe intermeti e MJAFT mbi zgjedhjet vendore 2007

Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

Workshopi: “Marrëveshja e Ndërmjetme me BE-në dhe Biznesi shqiptar

Prezantim i studimit “Shqipëria dhe BE – Përfytyrime dhe Realitete”

Seminar mbi sfidat e Integrimit Europian

arkiv »

 

 

home