botime
Reformimi i Arsimit të Lartë Shqiptar

Në kushtet e sotme, arsimi i lartë ka shfaqur shenjat e një krize që ka përfshirë të gjitha nivelet e tij, studentë, proces mësimdhënieje, staf akademik dhe manaxhim financiar. Për këto arsye, qeveria ndërmori disa amendime me karakter reformues. Këto amanedime, pavarësisht idesë së tyre fillestare, nuk i përgjigjen si duhet parimeve të autonomisë universitare. Prej disa kohësh OSFA, duke iu përgjigjur përparësisë së NOSA-s për Qeverisjen e mirë, ka ndërmarrë një studim në lidhje me reformimin e arsimit të lartë shqiptar. Ky studim, bashkëpunim mes OSFA-së dhe ISB-së, fokusoi kryesisht çështje të menaxhimit të arsimit të lartë. Në të u parashtrua koncepti i ri i autonomisë financiare të universiteteve si një barazpeshim mes lirisë për të administruar të ardhurat financiare dhe përgjegjshmërisë në raport me këtë liri. Ngritja e këshillave financiare ose e një bordi thjeshtë financiar janë dy prej propoziomeve të studimit.

Një pjesë e këtij studimi është botuar tashmë dhe u është shpërndarë aktorëve të jetës universitare. Gjithashtu, propozimet e dala prej tij janë parashtruar në një nga workshopet e organizuara në kuadër të debatit për autonominë universitare. Shumica e grupeve të interesit e kanë përshëndetur studimin dhe kanë shprehur keqardhjen për indiferencën që ka treguar Ministria e Arsimit, deri tani, ndaj tij.

 

 


Reformimi i Arsimit të Lartë Shqiptar

Bashkëveprimi Ndërkomunor në Qeverisjen Vendore dhe Zhvillimi Rajonal

Gjykimi i drejtë dhe të
Drejtat e Njeriut

Studim për praktikat më të mira të politikëbërjes