botime

Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

11 Maj 2007

Lëvizja “Mjaft” e mbështetur nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, Soros, publikoi raportin e dytë në zbatim të projektit “Unë votoj”. 

Organizatorët e projektit nëpërmjet monitorimit të veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë, në periudhën shtator 2006 – janar 2007, kanë vërejtur një sërë shkeljesh nga të gjitha grupet parlamentare.

Raporti është kritik për prezencën e deputetëve në seanca dhe debate parlamentare si dhe në rritjen e pajustifikuar të të ardhurave personale të tyre.  

Sipas raportit, grupi parlamentar i PD-së e ka përkeqësuar qasjen ndaj platformës zgjedhore dhe premtimeve që paraqiti para elektoratit duke e mbajtur fjalën vetëm për 17 për qind të tyre, ndërsa opozita nuk ka propozuar nisma të mirëfillta ligjore.

Projekti synon të ngushtojë hendekun mes zgjedhësve dhe të zgjedhurve në pushtetin legjislativ duke rritur pjesëmarrjen qytetare në politikat publike.
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit

Numërimi paralel i votave

Faqe intermeti e MJAFT mbi zgjedhjet vendore 2007

Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

Workshopi: “Marrëveshja e Ndërmjetme me BE-në dhe Biznesi shqiptar

Prezantim i studimit “Shqipëria dhe BE – Përfytyrime dhe Realitete”

Seminar mbi sfidat e Integrimit Europian

Statusi ndërkombëtar i Kosovës dhe siguria në Ballkan

Prezantimi i Raportit monitorues Unevotoj,
janar-korrik 2006
.

Kthesat historike dhe rikthimi i kujtesës

Lobim për shoqërinë civile në Parlamentin Europian

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

MJAFT në protestë: Shqipëria ka etje!

Sfida e energjisë dhe zgjidhjet alternative

arkiv »

 

 

home