29 Qershor 2007
Rritja e aftësisë menaxhuese të bashkisë dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje

25 Qershor 2007
Propozohen ndryshime në ligjin 8503 për të drejtën e informimit

21 Qershor 2007
Punësimi i të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

30 Maj 2007
Bashkëbisedim shoqëri civile-qeveri për reduktimin e informalitetit

11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   
 


11 Maj 2007

Lëvizja “Mjaft” e mbështetur nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, Soros, publikoi raportin e dytë në zbatim të projektit “Unë votoj”. 

Organizatorët e projektit nëpërmjet monitorimit të veprimtarisë së Kuvendit të Shqipërisë, në periudhën shtator 2006 – janar 2007, kanë vërejtur një sërë shkeljesh nga të gjitha grupet parlamentare.

Raporti është kritik për prezencën e deputetëve në seanca dhe debate parlamentare si dhe në rritjen e pajustifikuar të të ardhurave personale të tyre.  

Sipas raportit, grupi parlamentar i PD-së e ka përkeqësuar qasjen ndaj platformës zgjedhore dhe premtimeve që paraqiti para elektoratit duke e mbajtur fjalën vetëm për 17 për qind të tyre, ndërsa opozita nuk ka propozuar nisma të mirëfillta ligjore.

Projekti synon të ngushtojë hendekun mes zgjedhësve dhe të zgjedhurve në pushtetin legjislativ duke rritur pjesëmarrjen qytetare në politikat publike.