11 Maj 2007
Publikohet raporti i dytë për veprimtarinë e Kuvendit të Shqipërisë

4 Prill 2007
Memorandum i fermerëve për eksporte me standarde europiane

29 Mars 2007
Monitorimi i procesit të shqyrtimit parlamentar të projektligjeve

28 Mars 2007
Shoqëria civile, pro krijimit të një komiteti shtetëror kundër gjakmarrjes

16 Mars 2007
Monitorimi i Strategjisë së Migracionit

26 Shkurt 2007
Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit për monitorimin qytetar të marrëdhënieve
BE-Shqipëri

18-20 shkurt, 2007
Numërimi paralel i votave

13 Shkurt 2007
Shoqëria civile kërkon uljen e konfliktualitetit të fushatës zgjedhore

3 Shkurt 2007
Faqe interneti e MJAFT mbi
zgjedhjet vendore 2007

30 Janar 2007
Seminar mbi “Shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”

23 Janar 2007
Memorandum i shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave kushtetuese

18 Janar 2007
Thirrje e shoqërisë civile për një
fushatë zgjedhore qytetare


viti 2006 >>

 
 
 
 
 


Ftesë për tender parakualifikimi

Thirrje për projekt-ide

Global Supplementary Grants Program

   

 

 

 

Fondacioni Soros kërkon të realizojë parakualifikimin e personave juridikë ose fizikë që ofrojnë për shitje mjedise të përshtatshme për kryerjen e veprimtarive për konferenca, trajnime, bibliotekë, sallë interneti dhe shërbime të tjera të organizatave të shoqërisë civile (Shtëpia e OJQ-ve).

Ftohen të interesuarit që të tërheqin dokumentat përkatëse.

Ofertat duhet të paraqiten pranë këtij fondacioni jo më vonë se 11/06/2007, ora: 10.00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të interesuar.

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
(Fondacioni Soros)
Rruga "Pjetër Bogdani", Nr.23/1
Tel:+355-4-234621/234223/235856
Fax: +355-4-235855
Tiranë

Klikoni këtu për të shkarkuar një kopje të dokumentave të tenderit