Programi i artit dhe i kulturës

Programi i librit dhe informacionit

Programi i shoqërisë civile

Programi fellowship

Programi i administratës publike

Programi i drejtësisë

Programi i gruas

Programi i reformës ekonomike

Programi i shëndetit publik

Programi AEDP

 
 
 
 
 
   
 

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë – Soros (OSFA) ka filluar veprimtarinë e vet në vitin 1992, menjëherë pas përmbysjes së sistemit diktatorial dhe instalimit të demokracisë. Qysh atëhere e deri në ditët e sotme, brenda natyrës së funksionimit si organizatë jofitimprurëse, OSFA ka mbështetur iniciativa dhe projekte që synonin hapjen e shoqërisë shqiptare, ringritjen e artit dhe të kulturës, formësimin dhe forcimin e shoqërisë civile, mbështetjen e intelektualëve dhe studentëve, ndërtimin e administratës publike, ngritjen dhe forcimin e pushtetit të drejtësisë, rritjen e pjesëmarrjes së gruas në të gjitha sferat e shoqërisë, mbrojtjen e shtresave të margjinalizuara, etj. Për një periudhë 16 – vjeçare, programet më të suksesshme të fondacionit “Soros” kanë qenë: 

Programi i artit dhe i kulturës
Programi i librit dhe informacionit
Programi i shoqërisë civile
Programi fellowship
Programi i administratës publike
Programi i drejtësisë
Programi i gruas
Programi i reformës ekonomike
Programi i shëndetit publik
Programi AEDP